MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

“Job fairs နဲ႕ အခြင္႕အလမ္းရွာေဖြသူမ်ား”

“Job fairs နဲ႕ အခြင္႕အလမ္းရွာေဖြသူတို႕”
မည္သည္႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာမဆို စြမ္းေဆာင္ရည္ရလဒ္ေကာင္းေတြ ကိုေဆာင္က်ဥ္း ေပးဖို႕၄င္းတို႕ ရဲ႕ လုပ္သားအင္အားအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။ သန္မာၿပီး အင္အားရွိတဲ႕၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား ရွိတဲ႕၊ ႐ိုးသားတဲ႕သူေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႕ ကသာ အဲဒီလို အရည္အခ်င္းရွိတဲ႕သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ႕စြမ္းအားေတြနဲ႕ျပည္႕ေနမယ္ဆိုရင္၊ သင္တို႕ ရဲ႕ အလုပ္ ေတြဟာလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူၿပီးအခက္အခဲ နည္းႏိုင္ပါတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းေတြမွာလည္း အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ ဒီေရအလားတိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
သို႕ေသာ္လည္း၊ အဲဒီလို အရည္အခ်င္းေတြျပည္႕၀ေနတဲ႕ သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႕ထားႏိုင္မႈဟာ လြယ္ကူတဲ႕ကိစၥမဟုတ္တာကေတာ႕ေသခ်ာပါတယ္။ တခါတရံမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပ ခ်က္ေတြဟာ ခန္႕ထားလိုတဲ႕ရာထူးနဲ႕ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မယ္လို႕ယူဆရေသာ္ လည္း၊ တကယ္ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးတဲ႕အခါမွာ တလြဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဘဲ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ရဲ႕ ကို္ယ္ေရးအက်ဥ္းေဖၚျပခ်က္မွာ အထင္ႀကီးစရာမရွိ၊ သာမန္လိုဘဲထင္ထားခဲ႕ေသာ္လည္း၊ တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ လုပ္ငန္းကအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ႕သူျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္၊ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ 
အဲဒီလို လစ္လပ္ရာထူးေတြအတြက္ ျဖည္႕တင္းခန္႕ထားႏိုင္ဖို႕နည္းလမ္းႀကီးႏွစ္သြယ္ကေတာ႕ Internal Recruitment Methods နဲ႕ External Recruitment Methods တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒီ နည္းႏွစ္နည္းအနက္ External Recruitment Methods ေတြကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ၄င္းတို႕မွာအႀကမ္းဖ်င္း အားျဖင္႕ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အလုပ္သမားရွာေဖြေပးတဲ႕ေအဂ်င္စီ၊ Job Fairs နဲ႕ internship တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းေတြထဲကအခ်ိဳ႕ကိုေတာ႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာျပည္မွာ အသံုးျပဳခြင္႕ရရွိလာခဲ႕႔ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြ ဟာ ေတာ္ေတာ္ ေလးရင္းႏွီးေနခဲ႕ၾကပါတယ္။ ဟိုယခင္တုန္းကဆို ရင္ သတင္းစာမွာဘဲေၾကာ္ျငာေတြကိုေတြ႕ခြင္႕ရခဲဲ႕ၾက ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာခဲ႕ၾကတာနဲ႕ ရင္းႏွီး လာခဲ႕ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေရဒီယိုနဲ႕ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ ၾကားလာ၊ ေတြ႕လာရပါတယ္။ အလုပ္ သမားရွာေဖြေပးတဲ႕ေအဂ်င္စီေတြ ေပၚေပါက္ လာတာကလဲ ဆယ္စုႏွစ္ေတြေတာင္တိုင္ခဲ႕ပါၿပီ။ 
External Recruitment Methods ေတြထဲက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ လုပ္ခြင္႕ရလာတာက ေတာ႕ Job Fairs ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ (၃)ႀကိမ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခု ႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ(၁)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ (၂)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ Job fairs ေတြကို စီစဥ္ခဲ႕ၾကတဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လည္းေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။
Job fairs ဆိုတာဟာ ကာယဥာဏလုပ္အားရွာေဖြေနတဲ႕ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ အလုပ္ရွာ ေနၾကတဲ႕၊ အခြင္႕အေရးအသစ္ရွာေဖြေနၾကတဲ႕ လုပ္သားေတြကို ဆံုေတြ႕ဖို႕ စီစဥ္တဲ႕ ပြဲလဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီပြဲဟာဆိုရင္ ေလွ်ာက္လႊာအမ်ားႀကီးရရွိေစမယ္႕ဆြဲေဆာင္တဲ႕ပြဲလည္းျဖစ္သလို၊ အလုပ္ေပးလိုတဲ႕လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္အေရအတြက္ မ်ားမ်ားကိုေတြခြင္႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွာေနသူေတြ အခြင္႕အလမ္းအသစ္ရွာေနသူေတြအဖို႕ကေတာ႕ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုကိုတစ္ေနရာတည္းမွာေတြ႕ၿပီး၊ မိမိအတြက္အလားအလာနဲ႕ မိမိစိတ္၀င္စားတဲ႕လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကိုေလွ်ာက္ခြင္႕ရတဲ႕ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီလို Job fairs ေတြလုပ္ေပးျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ႕ခ်ေရး၊ အလုပ္လက္မ႕ဲေလ်ာ႕ခ် ေရးအတြက္ လည္း အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ေစမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕တည္းလုပ္လို႕မရပါ။ ဌာနေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။ အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ 
Job fairs ေတြမွာ ရရွိတဲ႕ေလွ်ာက္လႊာေတြဟာ အမ်ားအားျဖင္႕ ေတြ႕အႀကံဳမရွိေသး၊ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသးတဲ႕ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးစ လူငယ္ေတြဆီကမ်ားပါတယ္။ Job fairs မွာတခ်ိဳ႕ ကေျပာၾကတယ္၊ ေလွ်ာက္မေနပါနဲ႕ ေခၚမွာမဟုတ္ပါဘူးတဲ႕။ တကယ္ေတာ႕ အလုပ္ေခၚတယ္ မေခၚဘူးဆိုတာဟာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းေပၚ မွာမူတည္ပါလိမ္႕မယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနၾကရတဲ႕ေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ေတြ ဟာ ဘြဲ႕တစ္ခုရယံုနဲ႕မလံုေလာက္ေတာ႕ပါ။ မိမိတို႕မွာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ေတြကို ျပည္႕စံုႏိုင္သမွ် ျပည္႕စံုေအာင္ျဖည္႕ထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို တန္ဘိုးထားပါ။ g-talk ေတြ facebook ေတြနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ social network ကိုခ်ဲ႕ထြင္ၾကပါ။ သုိ႕ေသာ္ အဲဒါေတြနဲ႕ဘဲအခ်ိန္ အကုန္မခံပါနဲ႕၊ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ မိမိသိလိုသည္မ်ား၊ မိမိစိတ္၀င္စားတဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္ဖို႕၊ internet ထဲမွာ ရွာေဖြပါ၊ ဖတ္႐ႈ႕ပါ၊ ေလ႕လာပါ၊ မွတ္သားပါ။ မိမိတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းရွာပါ။ ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႕မွာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြနဲ႕ ျပည္႕ႏိုင္သမွ် ျဖည္႕ထားမယ္ဆိုရင္ မင္းတို႕အတြက္ေနရာရွိမွာပါ။ ေခၚခ်င္သူေတြမ်ား မွာပါလို႕အသိေပး လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ၿမတ္သုတလွိဳင္၀င္း ( EMPA -8 ) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: