MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၈ )

အခန္း ( ၉ ) မွာကေတာ့ အေပၚကအခန္း ( ၈ )ကစည္းကမ္းေတြခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ လို့ အေရးယူေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါမွာ ဝန္ထမ္းေတြဘက္ကတရားမွ် တမႈမရိွ ဘူးလို့ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုတိုင္ၾကား ေဆာင္ရြက္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ( Grievance Procedure ) ေတြကိုေဖာ္ျပထားရပါမယ္။
အခန္း ( ၁ဝ ) မွာေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ့ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ့ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးနဲ႕ သက္ ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေရးရပါမယ္။ ဘယ္လိုအခိ်န္မ်ိဳးမွာ ကုမၸဏီက ေလ့က်င့္သင္ျကားမႈေတြ ေဆာင္ ရြက္ေပးရမယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဘယ္လိုအေျခခံခ်က္ေတြေပၚမူတည္ျပီး ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုတာ ေတြပါရမွာေပါ့။ ကုမၸဏီကပံ့ပိုးတဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွွဳေတြရယူျပီးတဲ့အခါမွာ ဝန္ထမ္းဘက္က ျပန္ လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ Commitment ေတြက ဘာေတြလဲပါရပါမယ္။
အခန္း ( ၁၁ ) မွာေတာ့ အလုပ္ကေနႏွဳတ္ထြက္ရင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ေတြနဲ႕ အလုပ္မွ ထုတ္ ပယ္ခံရနိုင္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ ကုမၸဏီရဲ့တာဝန္ကဘာေတြ၊ ဝန္ထမ္းရဲ့တာဝန္ကဘာေတြ၊ ဝန္ ထမ္းေလ်ာ႕ခ်ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဖာ္ျပရပါမယ္။ ဥပမာ – ဘယ္အဆင့္ဆိုရင္ အလုပ္က ထြက္ခ်င္ရင္ ဘယ္နွစ္လၾကိဳေျပာရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ၊ အလုပ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီဘက္က ဘာေတြ လုပ္ေပးရမယ္၊ ဝန္ထမ္းဘက္ကဘာေတြလုပ္ေပးရမယ္ဆိုတာမိ်ဳးေတြ၊ ဝန္ထမ္းေလ်ာ့ခ်တဲ့အခါက်ရင္ ဘာ ေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတြ ေဖာ္ျပေပးရမွာပါ။
အခန္း ( ၁၂ ) မွာကေတာ့ အခုနက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခန္း ( ၁၁ ) ခန္းမွာမပါဝင္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပသြားရပါမယ္။ ဥပမာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းထားမယ္၊ ေၾကျငာခ်က္ ေတြ၊ အမိန္႕ေတြေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္မယ္ဆိုတာေတြ၊ လုပ္ငန္းဌာနေျပာင္း ေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္ထုတ္ျပန္တဲ့ကိစၥေတြ၊ တူညီဝတ္စံုဝတ္ဆင္ ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ထမင္းစားခန္းအသံုးျပဳျခင္း၊ ျပဳမူေနထိုင္မွဳနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ (ဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြ ) ထည့္သြင္းေရးသားသင့္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ Employee Handbook အေၾကာင္းနဲ့ဘယ္လိုေရးဆဲြရမယ္ဆိုတာ အၾကမ္း ဖ်င္းသိေလာက္ျပီလို႕ယူဆပါတယ္။ ဘာဆက္လုပ္ဖို့လိုမလဲ။ အရင္္ဆံုးလုပ္ရမွာကေတာ့ Senior Management Team ကို ကိုယ္ေရးဆဲြထားတဲ့ Employee Handbook ကိုခ်ျပျပီး အၾကံဥာဏ္ေတြ ေတာင္းၾကည္႕ သင့္ပါတယ္။ ပိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ရလာပါလိမ့္မယ္။သူတို့ဆီကရတဲ့ အၾကံ ဥာဏ္ေတြေပါင္းစပ္ျပီး လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္မွုေတြလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ျပီးတာနဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးကို ျဖန္႕ေဝဖတ္ရွဳေစသင့္ပါတယ္။ အားလံုးဖတ္ျပီးသြားျပီဆိုရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္းအားလံုးနဲ့ ေတြ့ဆံုပဲြကေလး လုပ္ျပီး သူတို႕ရဲ႕အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ ေမးျမန္္္္္္္္းသင့္္္္္ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ဘယ္ သူမွလိုက္မလုပ္နိုင္တဲ့ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်ျပီး တေယာက္မွလိုက္မလုပ္ၾကရင္ ကိုယ္လုပ္ထားသမွ် အလကား ျဖစ္သြားမွာစိုးလို့ပါ။ အဲဒါျပီးသြားျပီးဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ့ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႕ ဒါမွမ ဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွွဳဒါရိုက္တာဆီတင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူသြားလို႕ရပါျပီ။ သူတို့ဆီကအတည္ျပဳခ်က္ရ ျပီဆို္ရင္္္္္ေတာ့ အဲဒီအတိုင္းဆက္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားလို့ရျပီျဖစ္ပါတယ္။
Employee Handbook ေရးဆဲြရာမွာ တခုသတိထားရမွာက Employee Handbook ဟာ ကုမၸ ဏီတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုတူညီတာေတြရိွနိုင္သလို ကဲြျပားတာေတြလဲရိွနိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေတြရဲ႕သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းရဲ႕သေဘာသဘာဝေတြအေပၚမွာ အမ်ားျကီးမူတည္ပါလိိမ့္ မယ္။
မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: