MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၁၇ )

ကဲ Selection Process မစခင္ ၾကိဳျပီးသိထားသင္႕တဲ႕အခ်က္ေတြေျပာျပီးသြားျပီဆိုေတာ႕ Selection Process ကိုဆက္ျပီး ၾကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ ကုမၸဏီေတြေပၚမူတည္ျပီး Selection Process အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွနိုင္ပါတယ္။
ေခၚယူတဲ႕ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ေဆာင္တဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ၊ ေခၚယူတဲ႕ရာထူးအဆင္႕ေတြေပၚမွာမူ တည္ ျပီးေတာ႕ Selection Process နဲ႕ Procedure ေတြကဲြျပားျခားနားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္္ေတာ္တို႕ HR မန္ေနဂ်ာ ေတြအေနနဲ႕ HR ပညာရပ္ကိုတတ္ကွြ်မ္းျကမွာျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ ရိွတဲ႕အလုပ္အားလံုး၊ လုပ္ငန္းတာဝန္အားလံုးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ထဲထဲဝင္ဝင္သိဖို႕မျဖစၤ္နိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ႕ HR မန္ေနဂ်ာေတြက ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားျခင္းမွာ ဘယ္အခန္းက႑ကပါရမလဲဆိုတာ သိဖို႕လိုအပ္ လာပါျပီ။ အဲဒီမွာေနာက္တခုထပ္ျပီး စဥ္းစားရမွာကေတာ႕ ဘယ္လိုရာထူးအဆင္႕မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္မွာလဲ ဆိုတာလဲအေရးၾကီးပါတယ္။ တကယ္ေတာ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ HR မန္ေနဂ်ာေတြဟာ Preliminary Interview ဆိုတဲ႕ ပဏာမစိစစ္ေရြးခ်ယ္မွု လုပ္တဲ႕အပိုင္းေတြမွာပါဝင္သင္႕ျပီး ဝန္ထမ္းေလာင္းေတြရဲ႕ Personality စစ္ေဆးတာ၊ IQ,EQ စစ္ေဆးတာစတဲ႕အပိုင္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ႕ တာဝန္ယူ ေပးသင္႕ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ႕ လူေတြ႕စစ္ေဆးမယ္႕ Interview Panel Member ေတြကိုေရြးခ်ယ္ ေပးျခင္း၊ သူတို႕နဲ႕ အင္တာဗ်ဴးၿပဳလုပ္မယ္႕ရက္ကိုေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္္္္္္္္္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္တဲ႕ Arrangement ေတြစီစဥ္္ေပးျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးလာေရာက္ေျဖဆိုမယ္႕သူကို ခိ်န္းဆိုေပးျခင္း၊ အင္္္္္္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မယ္႕ ေနရာမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္းတာဝန္ယူေပးသင္႕ပါတယ္။
တခ်ိဳးအလုပ္ေတြကကိုယ္တိုင္လုပ္စရာမလိုဘဲ ကိုယ္႕ဝန္ထမ္းေတြကို ျပန္ျပီး တာဝန္္္္္္္္္ေပးရတာေတြ လဲရိွပါမယ္။ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္႕သူကေတာ႕ ကုမၸဏီရဲ႕ BOD, MD ဒါမွမဟုတ္ရင္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနေတြရဲ႕အၾကီးအကဲေတြပဲျဖစ္သင္႕ပါတယ္။
Preliminary Interview နဲ႕ IQ , EQ Test ကိုစစ္ေဆးျပီးတဲ႕အခါမွာ HR မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႕ လိုိ အပ္တဲ႕အရည္အခ်င္းမျပည္႕မီတဲ႕သူေတြြကိုခ်န္ထားေပးခဲ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင္႕ BOD , MD နဲ႕ သက္ဆိုင္ရာဌာနအၾကီးအကဲေတြရဲ႕တန္ဖိုးရိွတဲ႕အခိ်န္ေတြကိုတန္ဖိုးထားရာေရာက္ပါတယ္။
အဲဒီမွာအဓိကအေလးထားေဆာင္ရြက္သင္႕တာတခုရိွပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ႕ လာေရာက္ေျဖဆိုတဲ႕ ဝန္ ထမ္းေလာင္းေတြကိုတန္ဖိုးထားဆက္ဆံဖို႕ပါ။ သူတို႕ဟာကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ဝန္ထမ္းမျဖစ္္ေသးဘူးဆိုတာလဲ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားဖို႕လိုပါလိမ္႕မယ္။ တခါတေလေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သူကကိုယ္႕ဝန္ထမ္းမျဖစ္္ေသး ဘူး။ ဆက္ဆံေရးညံ႕လိုက္ရင္ ေနာက္ကိုယ္႕ဆီမွာ လာမေလွ်ာက္ခ်င္ေလာက္ေအာင္္ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးေတြ။ ျပီးေတာ႕ အင္တာဗ်ဴးခိ်န္းဆိုရာမွာလဲ တျပို္င္္နက္တည္းအမ်ားၾကီးခိ်န္းဆိုမိရင္ အၾကာၾကီးေစာင္႕ေနရတာ မ်ိဳးေတြ႕ဖူးပါတယ္။ မနက္ ( ၁ဝ ) နာရီ တခိ်န္တည္း အင္တာဗ်ဴးေခၚတာေရာက္္ေတာ႕ လူေရၾကည္႕ တာ အေယာက္ ( ၆ဝ ) ေက်ာ္ပါ တယ္။ တေယာက္ကို ( ၅ ) မိနစ္ပဲ အင္္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ
( ၅ ) နာရိီိိေက်ာ္ျကာပါလိမ္႕မယ္။ လူတေယာက္ကို ( ၅ ) မိနစ္ထဲ ေတြ႕ေမးျပီးေတာ႕ေရာ ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။ ခက္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ႕ လာျပီးေျဖဆိုမယ္႕သူေတြကို ၾကိဳဆိုေနရာ ခ်ထားေပးမယ္႕ သူ စိီစဥ္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ႏို႕မို႕ရင္ လာေျဖတဲ႕သူက ဘယ္မွာထိုင္္္္ေစာင္႕ရမွန္းမသိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျပီး ရင္ေတာ႕ တပိုတပါးသြားဖို႕ေနရာျပထားေပးသင္႕ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးအင္တာဗ်ဴးေျဖဖို႕ ေစာင္႕ဆိုင္းရင္္း ေသာက္နိုင္ေအာင္ ေသာက္ေရ ၊ ေကာ္ဖီစတာေတြစီစဥ္ထားေပး သင္႕ပါတယ္။ လာေရာက္ေျဖဆိိုတဲ႕ သူကို အတတ္နိုင္္ဆံုး Stress နည္းေအာင္ စီစဥ္ထားေပးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း လာေရာက္ေျဖဆိုတဲ႕သူေတြ က ဒီကုမၸဏီကငါတို႕ကို တန္ဖိုးထားဆက္ဆံပါလား၊ ဆက္ဆံမွာပါလားဆိုတဲ႕ အေတြးဝင္ျပီး အလုပ္ဝင္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္မွာပါ။ ကုမၸဏီရဲ႕ဂုဏ္သတင္းလည္းေမႊးပံ်႕ျပီး အရည္အခ်င္းရိွသူေတြ ကိုယ္႕ဆိီကိုဝင္ လာမွာေပါ႕။
ေနာက္တခုကေတာ႕ ံHRမန္ေနဂ်ာေေတြအေနနဲ႕ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံထားရသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာ ဇဝင္ေတြကို Interview Panel Member ေတြဆီကိုအင္တာဗ်ဴးေန႕မတိုင္ခင္ၾကိဳတင္္္ေပးပို႕ထားျပီး ေသ ခ်ာဖတ္ရွဳထားေစ သင္႕ပါတယ္။ တခါတေလက်ေတာ႕ၾကံဳဖူးပါတယ္။ အင္္တာဗ်ဴး လွမ္းေခၚလို႕ သြား ေတာ႕ အင္တာဗ်ဴးအခန္းထဲေရာက္မွ ကိုယ္္ေရးရာဇဝင္လွန္ဖတ္ျပီး ခင္ဗ်ားမွာ Marketing အေတြ႕အၾကံဳ မရိွဘူးေနာ္တဲ႕၊ ကြ်န္္္္္ေတာ္္္တို႕လိုခ်င္ တာက Marketing DGM လိိို႕ေျပာပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ႕ CV ထဲမွာေဖာ္ျပျပီးသားပါ။ သူတို႕လိုခ်င္တဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳရိွတယ္၊ မရိွဘူးဆိိုတာ CV ၾကိဳဖတ္ထားရင္ မသိစ ရာအေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ ၾကိဳသိထားရင္ သူတို႕လဲအခိ်န္မကုန္၊ သြားေျဖရတဲ႕သူလည္း အခိ်န္မကုန္ဘူး ေပါ႕။ ေနာက္ကိုအဲဒီကုမၸဏီကေခၚရင္ ဘယ္ေတာ႕မွသြားမေျဖေတာ႕ဘူးလို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ တျခား သူေတြကိုလဲ မသြားဖို႕ပဲတိုက္တြန္္္္္္္းရမွာေပါ႕။ အားလံုးလဲကြ်န္္္ ေတာ္႕လိုဘဲသေဘာထားမယ္လို႕ထင္ပါ တယ္။ အဲဒီေတာ႕ ဘယ္သူကနစ္္နာမလဲ ။ ကုမၸဏီပဲေပါ႕ ။ သူတို႕က ေတာ႕ နားလည္မယ္မထင္ပါဘူး။ အဲဒါေလးေတြကေတာ႕ ေဆာင္ဖို႕၊ ေရွာင္ဖို႕သင္္႕တာေလးေတြေျပာျပတာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: