MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၁၈ )

Selection Process အေၾကာင္းဆက္ျပီးစဥ္းစားျကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား တဲ႕ သူေတြအမ်ားၾကီးထဲက ကုမၸဏီအတြက္ အသင္႕ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ္႕သူကိုေရြးခ်ယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ႕ HR မန္ေနဂ်ာဟာ Senior Management နဲ႕တိုင္ပင္ျပီး လိုအပ္တဲ႕ Selection Test ေတြ၊ ေရးေျဖ ေမးခြန္းေတြ ၊ နႈတ္ေျဖေမးခြန္းေတြ နဲ႕ အမွတ္ေပးစနစ္ေတြ ၾကိဳျပီးျပင္ဆင္ထားေပးရပါမယ္။
အဲဒီလိုျပင္ဆင္တဲ႕အခါမွာလည္း ေခၚယူမယ္႕ ရာထူးနဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ႕ ေမးခြန္းေတြ၊ အ မွတ္ေပးစနစ္ေတြျဖစ္သင္႕ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြျပင္ဆင္တဲ႕ အခါမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာရာထူးရဲ႕ Job Description ေတြ၊ Job Specification ေတြကို အေျခခံသင္႕ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရာထူးေတြက်ေတာ႕ မျဖစ္မ ေနေျဖကိုေျဖဆိုရမယ္႕ အခ်က္အလက္ေတြရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ယာဥ္ေမာင္းဆိုပါ စို႕၊ သူ႕ရဲ႕လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားကဘာလဲ၊ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ဖူး / မျဖစ္ဖူး၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္း ကမ္း ဘယ္ေလာက္နားလည္ထားသလဲ စတာမ်ိဳးေတြကိုေျပာတာပါ။ Marketing Manager ဆိုရင္လဲ သိ ကိုသိထားသင္႕တဲ႕အခ်က္ေတြရိွပါတယ္။ သူရဲ႕သက္ဆိုင္ ရာ Job Description, Job Specification ေတြ ေပၚမွာအေျခခံရမွာပါ။ ျပီးရင္ေတာ႕ အဲဒီအခ်က္ေတြကိုပဲ အေျခခံျပီး အမွတ္ေပးစနစ္ ေရးဆဲြရမွာေပါ႕။ အဲဒီလိုမ်ိဳးၾကိဳျပီး မျပင္ဆင္ထားရင္ တကယ္႕အင္တာဗ်ဴးခန္းထဲ ေရာက္တဲ႕အခါက်ရင္ အေရးၾကီးေမးခြန္း ေတြက်န္ခဲ႕တတ္ပါ တယ္။ အဲဒါဆို ေရြးခ်ယ္ရ ဆံုးျဖတ္ရတာခက္တတ္ပါတယ္။
ျပီးေတာ႕ တိတိက်က်သက္မွတ္ထားတဲ႕ အမွတ္ေပးစနစ္ကို အသံုးျပုျပီး ေရြးခ်ယ္တာသာ မဟုတ္ ခဲ႕ဘူးဆိုရင္ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္တာေတြ၊ ဖိအားေပးခန္႕ထားေစတာေတြ၊ ၾကံဳလာရနိုင္ပါတယ္။
( ၂ ) Selection Test မ်ား
စစ္ေဆးသင္႕တဲ႕ Test ေတြကေတာ႕အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။ အဲ႕ဒါေတြကေတာ႕
( ၁ ) Cognitive Aptitude Test – က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္စဥ္းစားနိုင္မႈ၊ မွတ္ဥာဏ္၊ စကားေျပာဆိုမႈစြမ္း ရည္၊ အတြက္အခ်က္စတာေတြကို စစ္ေဆးဖို႕ပါ။
( ၂ ) Job-Knowledge Test – ေျဖဆိုသူရဲ႕ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဗဟုသုတဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ ဆို တာစစ္ေဆးဖို႕ပါ။
( ၃ ) Work-Sample Test – သက္ဆိုင္ရာရာထူးနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ တကယ္႕လုပ္ေဆာင္ရတဲ႕ လုပ္ငန္းတာ ဝန္အခ်ိဳ႕ကို တကယ္ထမ္းေဆာင္ေစတာပါ။ ဥပမာစာစီစာရိုက္ေခၚရင္ လက္ေတြ႕စာရိုက္ခိုင္းတာမ်ိဳး၊ဂေဟ ေဆာ္မယ္႕သူေခၚရင္ လက္ေတြ႕ဂေဟေဆာ္ျပခိုင္းတာမ်ိဳးပါ။
( ၄ ) Vocational Interest Test – လုပ္ရမယ္႕အလုပ္ကို ဘယ္ေလာက္စိတ္ဝင္စားမႈရိွသလဲစစ္ေဆးတာ ပါ။
( ၅ )Personality Test – ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္၊ အသင္းအဖဲြ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တတ္မႈ စတာေတြကိုစစ္ေဆးဖို႕ပါ။
( ၆ ) Substance Abuse Test – မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈရိွ၊ မရိွ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈရိွ၊ မရိွ စတာ ေတြကို စစ္ေဆးဖို႕ပါ။
( ၇ ) General Test – တခို်႕နိုင္ငံေတြမွာ စစ္ေဆးတတ္ပါတယ္။ လူပုဂိၢုလ္ တစ္ဦးခ်င္းမ်ိဳးရိုး လိုက္တတ္ ေသာ ေရာဂါမ်ားရိွ /မရိွစစ္ေဆးဖို႕ပါ(ဥပမာ – ကင္ဆာ၊ နွလံုးေရာဂါစတာမို်းပါ။)
( ၈ ) Graphoanalysis – လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လက္ေရးေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕အက်င္႕စရိုက္ေတြကို ထင္ ဟပ္တယ္ဆိုတဲ႕ အယူအဆကိုအေျခခံျပီး စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ေရးပါရဂူေတြဟာ ေရးထားတဲ႕ လက္ေရးေတြကို ေလ႕လာဖတ္ရႈျပီး အဲဒီလက္ေရးပိုင္ရွင္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုခန္႕မွန္းနိုင္ၾကပါတယ္။
( ၉ ) Internet Testing – အခုဆိုရင္ ကမၻာၾကီးဟာကမၻာရြာ ( Global Village ) လို႕ေျပာရေလာက္ ေအာင္ပဲနည္းပညာတိုးတက္လာတဲ႕အတြက္ အဲဒီ IT နည္းပညာေတြထဲမွာ စီးဝင္လိုက္ပါနိုင္မွဳရိွ/မရိွ စစ္ ေဆးတာပါ။
( ၁ဝ ) Assessment Centers ။ တကယ္႕လုပ္ငန္းခြင္မွာလုပ္ရမယ္႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ျပင္ပ မွာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခိုင္းတာမိ်ဳးပါ။ Assessment Centers စနစ္က လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ Prioritizing, Delegating, Decision making skill ေတြကို စစ္ေဆးေပးနိုင္ပါတယ္။
ေဖာ္ျပခဲ႕တဲ႕ Test ေတြနဲ႕ Preliminary Interview ကိုေျဖဆိုျပီးေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ႕ျပီဆိုရင္ေတာ႕ Applicants ေတြဟာ Final Interview ကိုရင္ဆိုင္ရေတာ႕မွာပါ။ အဲဒီ Final Interview ဟာအင္မတန္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီအင္တာဗ်ဴးကိုသာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ႕ျပီဆိုရင္ သူဟာအေရြး ခ်ယ္ခံရျပီး အလုပ္လုပ္ခြင္႕ရျပီလို႕ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း သူကိုယံုယံုၾကည္ၾကည္ တာဝန္လဲႊေပးျပီး ကုမၸဏီရဲ႕အနာဂတ္အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ပံုအပ္လိုက္ရေတာ႕မွာပါ။
မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: