MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

SMART INTERVIEWED PERSONALITY

အေတြ႕အႀကံဳႏုေသးတဲ့ ၀န္ထမ္းလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ၊ ၀န္ထမ္း လုပ္လိုၾကတဲ့သူေတြကိုရည္႐ြယ္ၿပီး

ေရးသားအႀကံေပးလိုတ့ဲအတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Professional က်က်လုပ္ေနၾကတဲ့

ကၽြမ္းက်င္၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဦးစြာတင္ျပလိုပါတယ္။

Interview သြားေျဖတ့ဲအခါ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာစရာမလိုပါဘူး၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းစြာ၊

သင့္ေတာ္မည့္အ၀တ္အစားေတြကို ၀တ္ဆင္ၿဖီးလိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ ၾကည့္ေကာင္းၾကတာ ႀကီးပါဘဲ၊

ေခတ္ဆန္စရာမလိုပါ၊ Personal Grooming လုပ္ဖို႔လိုၿပီး၊ အဲဒီအေပၚမွာ တဖက္သားကို ဆြဲေဆာင္မည့္

ဟန္ပန္အမူအယာ၊ ေျပာဆိုပံုတို႔ကိုပါ ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုလွ်င္ မိမိေရာင္းလိုတ့ဲ ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ နဲ႔

မိမိရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ၀ယ္ယူလိုတ့ဲဘက္က စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြမ်ားေနေပမယ့္ Professional ေတြ ရွားပါတဲ့ေခတ္လို႔ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ Interview ထိုင္ၾကတဲ့အခါ အလြန္သိသာပါတယ္။

ဥပမာေလးတင္ျပရမယ္ဆိုလွ်င္ Sales Manager ရာထူးအတြက္ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမွာ လုပ္ခ့ဲဖူး တဲ့

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာရွိတဲ့ လူလတ္ပိုင္းတစ္ဦးကို Interview လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းသမား တစ္ဦးဟာ

စတင္ျမင္ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္လူကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ဟန္ပန္ရွိဖုိ႔၊ Smart ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ၿပီးစလြယ္၀တ္စားထားၿပီး၊ သပ္ရပ္မႈမရွိတ့ဲ အေရာင္းသမားကို ဘယ္လိုလူကမ်ား ၄င္းေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို

စိတ္၀င္စားမွာလဲ။ အလြယ္တကူသိေနရမယ္အခ်က္ပဲ၊ ဘယ္လိုမ်ားေစ်းေရာင္းခဲ့လဲမသိပါ၊ စိတ္ပ်က္ဖို႔

အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ Interview ဆိုတာ Sales Call Visit လိုပဲဆိုတာ မသိေလေရာ့သလား။

မိမိရဲ႕လုပ္အားကိုေရာင္းဖို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကတဲ့ Interviewer ေတြကိုပဲဲ အထင္ေသးလို႔လား။ Interview

Manner ကို မသိလို႔ဘဲလား။ ဒါေၾကာင့္ Interview လုပ္ရတဲ့ အႏွစ္သာရ အေျခခံေလးသိေစလိုတဲ့အတြက္

Interview ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုအနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

Interview ဆိုတာဟာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႕ဆံုရာမွာ

မန္ေနဂ်ာနဲ႔၀န္ထမ္းျဖစ္ႏုိင္သလို၊ ျပင္ပမွလူနဲ႔လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Interview ဟာ Human Resource

Department ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ၊

Programme ေတြ၊ စနစ္ေတြ ရဲ႕ထိေရာက္မႈေတြကို စစ္ေဆးေဆြးေႏြးၾကျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Human

Resource Department မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ဟာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ တုိ႔ေၾကာင့္ Interview ေတြမွာ

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကရပါတယ္။

Selection Inteview- လစ္လပ္၀န္ထမ္းေနရာအတြက္ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္မည့္ ၀န္ထမ္းကိုခန္႔ ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္

ေလွ်ာက္လႊာရွင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ပညာေရး၊ ေျပာဆိုပံု၊ အျပဳအမူ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ စသည္တို႔ဟာ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၊ ေပးအပ္မည့္အလုပ္တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့

အရည္အခ်င္းေတြနဲ႕ကိုက္ညီမႈကိုစစ္ေဆး၊ သံုးသပ္ဖို႔အတြက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ Selection

Interview မွာ ေမးျမန္းသူနဲ႔ အေမးခံရသူ (one-to-one) ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး၊ Panel Interview (သို႔) Board

Interview အျဖစ္သိၾကတဲ့ Multiple Interview မွာဆိုလွ်င္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသူမွာ တစ္ဦးထက္ပိုပါၿပီး၊

အဖြဲ႕ျဖင့္ေမးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အားသာခ်က္ကေတာ့ အကဲျဖတ္ရာမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မဟုတ္ဘဲ၊

အဖြဲ႕ရဲ႕အျမင္န႔ဲဆံုးျဖတ္ရတာ ျဖစ္ေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာ လုိခ်င္တာနဲ႔ နီးစပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Counseling Interview – ျပႆနာအခက္အခဲ၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈ၊

၀န္ထမ္းစိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈစတာေတြ ႀကံဳေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ (သို႕) HR တို႔က သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းကို

သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ အားေပးတိုက္တြန္းတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

Discipline Interview – လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြဟာ သတ္မွတ္ထားခ်က္နဲ႔

ဆန႔္က်င္ေနတ့ဲအခါ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္မႈလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္တဲ့ ၀န္ထမ္းကို ေခၚၿပီး၊

သတိေပးျခင္းဟာလည္း ဒီ Interview အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါ ပါတယ္။

အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ Interview ေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔အမ်ားဆံုးေတြ႕ႀကံဳရတ့ဲ Interview ေတြကို

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျခား Interview အမ်ိဳးအစားေတြလဲ ရွိပါေသးတယ္။

Interview ေတြ႕ဖို႔အတြက္ ခ်ိန္းဆိုရာမွစတင္ၿပီး ပြင့္လင္းၾကဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုခ်ိန္းရာမွာ

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစမယ့္ေနရက္နဲ႔ အခ်ိန္ျဖစ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကုမၸဏီဘက္ကခ်ိန္းတဲ့

အခ်ိန္မလာႏိုင္ပါကလည္း၊ ေျဖဆိုမည့္သူက အက်ိဳးေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္ရက္ျပန္ခ်ိန္းႏိုင္ဖို႔ေျပာရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ကုမၸဏီဘက္ကခ်ိန္းဆိုတ့ဲရက္ကို ေျဖဆိုမည့္သူမလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအဆင္ေျပမည့္ရက္ကို ေျပာေသာ္လည္း၊

အဲဒီေျဖဆိုမည့္သူကို ပယ္လိုက္သည္မ်ားလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။

ႏွစ္ဖက္လံုးအဆင္ေျပမယ့္ရက္သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ Interview ေျဖဆိုရမည့္

ေနရပ္လိပ္စာန႔ဲလမ္းညႊန္ေတြကို ေသခ်ာစြာေမးပါ။ လိုအပ္ပါက Interview မတိုင္မီ တစ္ရက္

ႀကိဳသြားၾကည့္ထားသင့္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုးကသေဘာတူညီတ့ဲ ရက္ကိုခ်ိန္းၿပီဆိုတာနဲ႔ ႏႈတ္အားျဖင့္

သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္တ့ဲသေဘာသက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရာက္

သြားဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ခ်ိန္းတဲ့အခ်ိန္ေရာက္တဲ့သူ အေတာ္နည္းပါတယ္။ Interview စစ္ေဆးမည့္ သူကလည္း

ေသေရးရွင္ေရးကိစၥမွလြဲ၍ ခ်ိန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာေတြ႕ျဖစ္ေအာင္ေတြဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Interview

ေျဖဆိုမည့္သူသည္ ခ်ိန္းဆိုတဲ့ရက္မွာ ခ်ိန္းတဲ့အခ်ိန္ ထက္ေစာေရာက္သြားရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒါမွေမာေျဖႏိုင္ၿပီး၊

စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္ကျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Interview သြားေျဖတယ္ဆိုတာဟာ မိမိရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို

ေရာင္းဖို႔သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းတဲ့ေတြ႔ဆံုပြဲ (သ႔ို) စာေမးပြဲေျဖသည့္သေဘာလည္း သက္ေရာက္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သြားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုေမးခြန္းကိုေမးလွ်င္ ဘယ္လိုျပန္ေျဖမယ္၊ ဘာေတြေတာ့

ေမးေလ့ေမးထရွိတယ္ဆိုတာေတြကို ႀကိဳတင္ေလ့လာ ေလ့က်င့္သြားမယ္ဆိုရင္ စာေမးပြဲေျဖသကဲ့သို႔

ေကာင္းေကာင္းေျဖဆိုႏိုင္မွာပါ။ Interview မွာေမးေလ့ရွိတ့ဲ ေမးခြန္းေလးေတြကို လုပ္သက္ႏုေသးတ့ဲ Interview

ေမးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ေျဖဆိုမည့္ အေ႐ြးခံမည့္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေရးသားတင္ျပသြား ပါမယ္။

က်ြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္း ဆရာ ၿမတ္သုတလွိဳင္၀င္း ( EMPA -8 ) ရဲ႕ေဆာင္းပါးေလးပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: