MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၂၂ )

( ၉ ) လုပ္ငန္းခြင္မိတ္ဆက္ျခင္း Orientation Program

          ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရမွာတစ္ခုက စီမံဌာနနဲ႕ညိွနိႈင္းတိုင္ပင္ျပီး ဝန္ထမ္းအသစ္အတြက္ ေနရာ ထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ စာေရးကိရိယာ၊ ကြန္ၿပဴတာစတာေတြ စီစဥ္ထားေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ဝန္ထမ္းအသစ္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မိတ္ဆက္ Orientation Program စီစဥ္ထားေပးဖို႕လိုပါ လိမ္႕မယ္။ Orientation Program ဆိုတာကေတာ႕ အသစ္ဝင္ေရာက္လာတဲ႕ဝန္ထမ္းကို ကုမၸဏီ အၾကီးအကဲေတြ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုေတြ၊ လုပ္ငန္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႕ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြနဲ႕၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းကမ္းခ်က္၊ တားျမစ္ကန္႕သတ္ခ်က္ ( Do’s and Don’ts) ေတြ၊ ၾကိဳတင္သိရိွထားရေအာင္ပါ။ အဲဒါမွလည္း ဝန္ထမ္းအသစ္အေနနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခိ်န္တိုအတြင္း အံဝင္ ခြင္ က်ျဖစ္သြားနိုင္ေအာင္ပါ။

          တခါတစ္ေလက်ေတာ႕ အခက္အခဲရိွတတ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအသစ္ဝင္တိုင္း Orientation Program တခါစီစဥ္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕ အခိ်န္အမ်ားၾကီး ကုန္ဆံုးေစ နိုင္တာပါ။ ၄-၅ ေယာက္ေလာက္ရိွမွလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မေအာင္ျမင္ဘဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒိလို Orientation Program ျပဳလုပ္ဖို႕အတြက္ သီးသန္႕အခိ်န္တစ္ခိ်န္စီစဥ္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ လုပ္ခဲ႕ဖူးတဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွာေတာ႕ ပထမဆံုးအလုပ္ဝင္တဲ႕တစ္ပတ္လံုးကို  Orientation  Program အတြက္ လ်ာထားစီစဥ္ထားေပးပါတယ္။

          အဲဒိ Orientation Program မွာအဖဲြ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီအတြင္းမွာရိွတဲ႕ ( Admin, HR, Logistics, Procurement, Sales, Marketing, Accounting, Finance, Operation, Project  အစရိွတဲ႕ ) ဌာနအား လံုးရဲ႕ အၾကီးအကဲ၊ မန္ေနဂ်ာေတြအားလံုးပါဝင္ျပီး မိမိတို႕တာဝန္ယူထားတဲ႕ သက္ဆိုင္ရာဌာနအ သီးသီး ရိွ တာဝန္ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေသခ်ာစနစ္တက်ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးဖို႕ အတြက္ HR ဌာနက တာဝန္ယူျပီး စီစဥ္ေပးရပါလိမ္႕မယ္။

          Orientation Program ျပီးမွ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအၾကီးအကဲ၊ Supervisor ရဲ႕ လက္ထဲ အပ္ေပးသင္႕ပါတယ္။

 

 

အပိုင္း ( ၃ ) ဝန္ထမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းနွင္႕ လစာနွင္႕ခံစားခြင္႕မ်ား

          အဲဒိေတာ႕ Selection Process ျပီးလို႕ ဝန္ထမ္းေတြကုမၸဏီတြင္းကို ေရာက္ရိွလာျပီေပါ႕။ HR မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ရဲ႕တာဝန္ေတြဟာ Recruitment and Selection လုပ္ေပးရံုနဲ႕မျပီးေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ဆက္ျပီး လုပ္ရမယ္႕တာဝန္ေတြရိွေသးတယ္။ အဲဒိထဲကမွ ေနာက္ထပ္တာဝန္တခုကေတာ႕ ရရိွထားတဲ႕ အရည္အေသြးျပည္႕ဝန္ထမ္းေတြကို မိမိရဲ႕အဖဲြ႕အစည္း / ကုမၸဏီအတြင္းမွာ ဆဲြေဆာင္ထိန္း သိမ္းထားနိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

          ဝန္ထမ္းျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္းဖို႕ဆိုတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာ အ လြန္ခက္တဲ႕ကိစၥရပ္တခုပါ။ ဝန္ထမ္းတဦးနဲ႕တစ္ဦးလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊လိုအင္ေတြဟာလူသားေတြျဖစ္တဲ႕အ တြက္  အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ျပီးေတာ႕ HR ရဲ႕လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ တျခား ဌာနေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳမရိွပဲနဲ႕ ဘယ္လိုမွေဆာင္ရြက္လို႕မရနိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေလးေတာ႕ သတိခ်ပ္ေစ ခ်င္ပါတယ္။

( က ) အလုပ္ခြင္စိတ္ေက်နပ္မွဳေမးခြန္းလႊာ  Job Satisfaction Questionnaire

          ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းသဘာဝဖဲြ႕စည္းပံုေပၚမူတည္ျပီး  အရည္အခ်င္းရိွတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ကုမၸဏီမွာျမဲေအာင္ ဆဲြေဆာင္ထိန္းသိမ္းတဲ႕နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးထိန္းသိမ္းတဲ႕ အခါမွာ Benefit Plan ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးဆဲြေလ႕ရိွပါတယ္။   အေရးၾကီးတဲ႕အခ်က္ကေတာ႕ ကုမၸဏီ မွာရိွ တဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို JSQ လို႕ေခၚတဲ႕ Job Satisfaction Questionnaire လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီလို JSQ လုပ္ ရာမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ရပါလိမ္႕မယ္ –

(၁)     ကုမၸဏီဟာ အလုပ္လုပ္ဖို႕ေကာင္းတဲ႕ကုမၸဏီတစ္ခုဟုတ္/မဟုတ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ေမးခြန္းမ်ား

(၂)     လက္ရိွအလုပ္အေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ေမးခြန္းမ်ား

(၃)     အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး တိုးတက္ဖို႕အလားအလာရိွ /မရိွနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ေမးခြန္းမ်ား

(၄)     လက္ရိွၾကီးၾကပ္သူမန္ေနဂ်ာအေပၚ သေဘာထား၊ မန္ေနဂ်ာရဲ႕သူ႕အေပၚ သေဘာထားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား

(၅)     လက္ရိွလုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရိွ၊ မရိွနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ေမးခြန္းမ်ား။

(၆)     လက္ရိွရရိွေနတဲ႕ခံစားခြင္႕နဲ႕ပတ္သက္ျပီး  စိတ္ေက်နပ္မႈရိွ/ မရိွ ၊အခက္အခဲရိွ / မရိွ နဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား။

(၇)     လက္ရိွအလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အနွစ္သက္ဆံုးအေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခအ ေနတစ္ခု။

(၈)     လက္ရိွအလုပ္မွ အဆင္မေျပတဲ႕ အေျကာင္းအရာတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္အေျခအေနတစ္ခု

(၉)     ဝန္ထမ္းရဲ႕အရည္အခ်င္း၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တိုးတက္လာေစဖို႕ကုမၸဏီက လုပ္ေပးသင္႕တယ္ လို႕ဝန္ထမ္း ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

(၁ဝ)   လုပ္ငန္းခြင္မွာ တိုးတက္လာေစဖို႕လုပ္ေဆာင္တယ္လို႕ယူဆခ်က္မ်ား ——-

          အဲဒီလို JSQလုပ္ျပီး ရလာတဲ႕အေျဖေတြကို ျပန္ျပီးစီစစ္ျပီး စာရင္းျပဳစုျခင္းအားျဖင္႕ မိမိဝန္ထမ္း ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြ၊ လိုလားခ်က္ေတြ၊ ကုမၸဏီရဲ႕အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိရိွလာျပီး Benefit Plan ကို ထိိထိေရာက္ေရာက္ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ေတြအားလံုးရဲ႕ လိုလားခ်က္ ေတြအားလံုးကို အျပည္႕အဝျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ္႕ အတိုင္းအတာတခုအထိေတာ႕ ျဖည္႕ ဆည္းေပးနိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားရပါလိမ္႕မယ္။ သာမန္အားျဖင္႕စဥ္းစားရင္ေတာ႕ လစာတိုးတာ အားလံုးနွစ္သက္ မယ္္လို႕ယူဆစရာပါ။ တကယ္တမ္းေတာ႕အဲဒါဟာအျမဲတမ္းမမွန္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ လိုအင္ဆႏၵေတြကိုေတြသိမထားခဲ႕ပဲနဲ႕  Benefit Plan ေတြဆဲြထားတဲ႕အခါ ခုတ္ရာတျခားရွရာတလဲြျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ရာထူးတက္ခ်င္တဲ႕ ဝန္ထမ္းမို်းကို လစာတိုးေပးမိတာမို်း၊ လစာတိုးခ်င္တဲ႕ ဝန္ထမ္းကို ခီ်းက်ဴးစာေပးမိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမို်းျဖစ္ခဲ႕ျပီဆိုရင္ေတာ႕ ကုမၸဏီအေနနဲ႕ လုပ္ သေလာက္အရာမထင္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: