MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၂၃ )

( ခ ) လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းတစ္ခု

ဝန္ထမ္းေတြကိုဆဲြေဆာင္ထိန္းသိမ္းတဲ႕ နည္းလမ္းေလးတခုေလာက္ စျပီးစဥ္းစားျကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ ပထမဆံုးအေနနဲ႕ကေတာ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ဖို႕အတြက္ အဆင္ ေျပေခ်ာ ေမြ႕တဲ႕လုပ္ငန္း ခြင္ျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ငန္းခြင္တခုျဖစ္ဖို႕အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြ ျပည္႕ စံုဖို႕လိုအပ္ပါ တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕

( ၁ ) ခင္မင္နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာအလုပ္ခြင္ျဖစ္ျခင္း

( ၂ ) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘက္လိုက္မွုမ်ားကင္းရွင္းေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ျခင္း

( ၃ ) မွ်တမွုရိွိေသာ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ျခင္း

( ၄ ) မိသားစုသဖြယ္ေႏြးေထြးမွဳအျပည္႕ရိွေသာအလုပ္ခြင္ျဖစ္ျခင္းတို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေျပာခဲ႕တဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းတခုျဖစ္ဖို႕လိုအပ္တဲ႕အခ်က္ကေလးေတြကိုဆက္ျပီးစဥ္းစား ၾကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ တကယ္ေတာ႕ မိမိရဲဲ႕အလုပ္ခြင္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ ခံယူ ခ်က္၊ ခံစားခ်က္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈအရည္အေသြးေတြနဲ႕ ဆက္စပ္မႈ ရိွတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မျငင္းနိုင္ပါဘူး။

( ၁ ) ခင္မင္နွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းခြင္ ( A Friendly Place ) – ဖန္တရာေတေနတဲ႕စကားလံုး လို႕ ေျပာနိုင္ေပမယ္႕ အလုပ္ခြင္ေကာင္းတခုရဲ႕အဓိကက်တဲ႕ အဂၤါရပ္တစ္ခုပါ။ ဝန္ထမ္းအားလံုးဟာ တ ပါတ္ကို အနည္းဆံုး ( ၅ ) ရက္ေတာ႕အနည္းဆံုးရံုးတက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို ရံုးတက္ၾကရတဲ႕အခါမွာ မနက္မိုးလင္းလို႕ အိပ္ရာကနိုးထလာတာနဲ႕ အလုပ္သြားရမယ္လို႕စဥ္းစားမိတဲ႕အခါတိုင္းမွာ အလုပ္ကို လိုလိုလားလားသြားခ်င္တဲ႕ စိတ္ရိွဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။ အလုပ္သြားရမွာကို တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ သြား ရတာမ်ိဳး၊ မျဖစ္လို႕သြားေနရတာမ်ိဳးဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ နိုင္ဖို႕ မလြယ္ပါဘူး။ ရံုးေရာက္လို႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ေတြ႕တဲ႕အခါ၊ အလုပ္ေတြလုပ္ရတဲ႕အခါမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ႕သူတို႕ေတြရဲ႕ Productivity ေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင္႕ လူ ေတြရဲ႕သဘာဝအရ သူူမ်ားျခံထဲကျမက္ကပိုစိမ္း တယ္လို႕ ထင္တတ္ ၾကပါတယ္။

( ၂ ) ဘက္လိုက္မွုမ်ားကင္းရွင္းေသာလုပ္ငန္းခြင္ ( There There isn’t much Politics Around Here) ကုမၸဏီအတြင္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးအားျပိဳင္မႈေတြဟာ ကူးစက္တတ္တဲ႕ သေဘာသဘာဝရိွျပီး အျပန္ အလွန္ေလးစားမႈေတြ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြနဲ႕သာ ကုစားနိုင္ပါမယ္။ အထူးသျဖင္႕ေတာ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ဟာ ရာထူးတိုးဖို႕၊ လစာတိုးဖို႕၊ ခံစားခြင္႕ေတြပိုမိုရရိွဖို႕၊ အထက္လူၾကီးရဲ႕ ခီ်းမြမ္းစကားၾကားရဖို႕အတြက္ တဦးနဲ႕တဦး  ျပဳိင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ အျပိုင္အဆိုင္ရိွတာ ေကာင္းတာမွန္ေပမယ္႕ အားကစားစိတ္ ဓါတ္နဲ႕ မွ်မွ်တတယွဥ္ျပဳိင္ေနၾကတာေတာ႕ျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သာသနာ၊ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈတို႕ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ခဲြျခားဆက္ဆံမႈေတြ ရိွလာခဲ႕မယ္ဆိုရင္ မွ်တမွဳေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါလိမ္႕မယ္။ မွ်တမွဴေတြရိွတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဖ်က္လိုဖ်က္စီး လုပ္တတ္တဲ႕သူေတြ ရိွေနရင္၊ မသိက်ိဳးက်ြံၿပဳထားရင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ အထိန္းအကြပ္မရိွတဲ႕ ေနရာတခုကိုေရာက္ေန သလိုမ်ိဳးခံစားရေစနိုင္ပါတယ္။

အလုပ္ခြင္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးနိုင္ခဲ႕မယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းေတြဟာေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႕ အထိုးခံရမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနစရာမလိုပါဘူး။ ျပီးေတာ႕မိမိတို႕ရဲ႕အလုပ္တည္ျမဲမႈနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ ေၾကာက္ရံြ႕ပုူပန္စရာမလိုေတာ႕ဘဲ မိမိတို႕ရဲ႕ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ပဲ ဦးတည္လာပါလိမ္႕မယ္။

( ၃ ) မွ်တမွဳရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္ ( You Get a Fair Shake ) ။ ဝန္ထမ္းတိုင္းဟာ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံ ခံရဖို႕ကိုလိုလားျကပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္သင္႕တာကေတာ႕ မိမိရဲ႕ ကုမၸဏီ/အဖဲြ႕အစည္းမွာ မေက်နပ္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ( Grievance Procedure ) မ်ားေရးဆဲြထားျပီးဝန္ထမ္းအားလံုးကို အသိေပးထားဖို႕ လိိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွတရားမွ်တမွဳမရိွဘူး၊ အနိုင္က်င္႕ခံေနရတယ္လို႕ ခံစားရတဲ႕ဝန္ထမ္း တစ္ဦးအတြက္ တိုင္တည္စရာ၊ အားကိုးအားထားျပဳစရာေနရာတခုရိွလာမွာပါ။ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ တရားမွ်တမွဳရိွတဲ႕ကုမၸဏီဆိုတာ အေျပာလြယ္ေပမယ္႕ လက္ေတြ႕က်င္႕သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ အ မွန္တကယ္ခက္ခဲပါတယ္။ တကယ္႕ အလုပ္ခြင္ေကာင္းတခုသာျဖစ္ခဲ႕မယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းေတြက ”ကုမၸဏီ က တို႕ကိုမွ်မွ်တတ ဆက္ဆံပါတယ္”ဆိုတဲ႕ စကားမ်ိဳး ပြင္႕အံထြက္လာပါလိမ္႕မယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို မွ်မွ် တတမဆက္ဆံပဲ မွ်မွ်တတဆက္ဆံခံရတယ္ထင္ရေအာင္ လုပ္ဖို႕အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအားလံုး လိုလိုဟာ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ခံစားခဲ႕ဖူးတဲ႕သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ား အားျဖင္႕ ေတာ႕ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ ဦးစားေပးဆက္ဆံမႈေတြ မမွ်တမႈေတြ၊ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈေတြကို ၾကံဳဖူးၾကတဲ႕သူေတြမ်ားပါတယ္။

(၁)     မိသားစုသဖြယ္ေႏြးေထြးမွုအျပည္႕ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္ ( Feel Like Family )။   ဒါနဲ႕ပတ္သက္ ျပီး ေတာ႕ ေျပာစရာတခုရိွပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ႕ မိသားစုပံုစံကုမၸဏီလို႕ေျပာရရင္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ တခါတေလက် အင္တာဗ်ဴးေတြမွာေျပာေလ႕ေျပာထရိွတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီက မိသားစု ပံုစံအလုပ္လုပ္တယ္လို႕ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္အၾကမ္းဖ်င္းေျပာလို႕ရနိုင္တာက စနစ္တက်လုပ္ ေနတာမဟုတ္ဖူးလို႕ သံုးသပ္လို႕ရနိုင္ပါတယ္။ မိသားစုပံုစံကုမၸဏီလို႕ေျပာခဲ႕ရင္ အဲဒါက ဘယ္လိုမိသားစု လဲဆိုတာကိုသိဖို႕လိုပါလိမ္႕မယ္။ မိသားစုလို႕ေျပာရင္ အရမ္းခ်စ္တတ္တဲ႕မိဘနွစ္ပါးရိွတဲ႕ မိသားစုရိွသလို ပဲ မိန္းမနွင္႕သားသမီး ကိုရိုက္ႏွက္နိွပ္စက္တတ္တဲ႕အေဖမ်ိဳးရိွတဲ႕ မိသားစုလဲရိွပါတယ္။ ေယဘုယ် ေျပာ မယ္ဆိုရင္ေတာ႕ အလုပ္ရွင္ေကာင္းေကာင္းဆီမွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြက မိသားစုပံုစံလုပ္ငန္း ခြင္မ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ခြင္႕ရတယ္လို႕ ေျပာလာတယ္ဆိုရင္ ေတာ႕ဒါအေကာင္းဖက္ကေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြနဲ႕ျပည္႕စံုမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ႕ မိသားစုပံုစံကုမၸဏီလို႕ ဆိုနိုင္ပါလိမ္႕မယ္ –

( ၁ )   ဂရုတစိုက္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ (A Caring, Nurturing Environment) – ၾကီးၾကပ္ သူေတြဟာဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ စိတ္ဝင္တစားနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးသိေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး လိုက္လံျဖည္႕ဆည္းေပးေလ႕ရိွသလိုပဲ ဝန္ထမ္းေတြကလဲ သူတို႕ကို တန္ဖိုးအထားခံရတယ္ လို႕  ခံစားတတ္တယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ႕ ကုမၸဏီနဲ႕ ဝန္ထမ္းၾကားမွာ ယံုၾကည္မွဳတစ္ခု တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္ ပါတယ္။

( ၂ )   A Long Term Commitment – ဘယ္သူမဆို ကိုယ္ထူေထာင္ထားတဲ႕မိသားစုထဲက အလြယ္တ ကူထြက္သြားလို႕မရပါဘူး။  အဲဒီလိုပဲအလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ကိုရရိွထားတဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြအဖို႕ ဘဝ တေလွ်ာက္လံုး ဒီကုမၸဏီမွာပဲျမွဳပ္နံွေတာ႕မယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေစနိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေကာင္း ေတြက အဲဒီလို Commitment မ်ိဳးကို ပိုျပီး လိုခ်င္တန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါတယ္။

( ၃ )   We are all in it – မိသားစုတစုထဲမွာပါဝင္ခြင္႕ရတဲ႕အခါမွာ တဦးခ်င္းအေနနဲ႕ အေရးပါတဲ႕ အခန္း က႑တခုစီကေန ပါဝင္ကျပေနရတယ္ဆိုတာခံစားၾကရဖို႕လိုပါတယ္။ မိသားစုဝင္ေတြဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ ဦး လိုအပ္တာေတြျဖည္႕ဆည္းေပးရင္းနဲ႕ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ႕ ဘဝတစ္ခုဆီကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္အားလံုးဟာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းျဖစ္ေနျပီး ျပင္ပမွဝင္ေရာက္လာမယ္႕  ဘယ္လို ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္မ်ိဳးကိုမဆို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ဖို႕အတြက္အဆင္ သင္႕ရိွေနတဲ႕ခံစားခ်က္မ်ိဳးေမြးျမဴနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: