MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၃၄ )

download (4)
( ၃ ) အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္
အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကေကာဘာလဲဆိုတာအေရးၾကီးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕အရည္အ ေသြးျပည္႕ဝတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကိုပဲအသံုးျပဳခ်င္တယ္၊ ထိန္းသိမ္းထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ Pay Structure ေရး ဆဲြတဲ႕အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ Pay ေတြကျမင္႕ေနပါလိမ္႕မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ႕ခ်ဖို႕ ဦး တည္မယ္ဆိုရင္ Pay ေတြက နိမ္႕ေနပါလိမ္႕မယ္။ လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝအေပၚမွာလဲ မူတည္ပါ လိမ္႕မယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းလိုမ်ိဳးဆိုရင္ အရည္အေသြးျပည္႕ဝတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကိုပဲအသံုးျပဳဖို႕နဲ႕ ထိန္း သိမ္းထားဖို႕အတြက္ သူတို႕ရဲ႕ Pay ေတြက ျမင္႕မားေနပါလိမ္႕မယ္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုလိုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ႕ ဝန္ထမ္းအစားျပန္ရဖို႕ လြယ္ကူတဲ႕အတြက္ Pay ေတြကနိမ္႕ ေနပါလိမ္႕မယ္။
ေနာက္တခုက ဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ တရားမွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးလိုစိတ္ရိွမရိွဆိုတာလဲ တစိတ္တပိုင္း ထည္႕သြင္းစဥ္းစားရမယ္႕အခ်က္ပါ။
ေနာက္ျပီးနိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ထားတဲ႕စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ဖို႕ စဥ္းစားထားလဲဆိုတာကလဲအေရးၾကီးတဲ႕အခန္းကေနပါဝင္ေနပါတယ္။
( ၂ ) Pay Structure တစ္ခုေရးဆဲြၾကည္႕ျခင္း
ကြ်န္ေတာ္တို႕ Pay Structure တခုေလာက္ဆဲြၾကည္႕ၾကရေအာင္။ Pay Structure တခုေရးဆဲြရာမွာ သ တိျပဳသင္႕တာကေတာ႕ ခဲြျခားဆက္ဆံမွဳမ်ိဳးမရိွေစဖို႕ပါ။ ဥပမာ – တူညီတဲ႕အလုပ္တခုကိုလုပ္ေနရတယ္ ဆိုရင္အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္အတူတူေပးရပါလိမ္႕မယ္။ Job Evaluation လုပ္လိုက္ျပီး Hierarchy တခုရလာျပီဆိုရင္၊ ေနာက္ျပီး Job Pricing လဲလုပ္ျပီးသြားျပီဆိုရင္ Pay Structure တခုဆဲြလို႕ ရပါျပီ။ ျပထားတဲ႕ဇယားမွာဆိုရင္ Job Evaluation လုပ္လိုက္လို႕ရလာတဲ႕အခ်က္ေတြနဲ႕ Job Pricing လုပ္လိုက္လို႕ရလာတဲ႕အခ်က္ေတြကို ႏွိဳင္းယွဥ္ျပီး Pay Structure တခုေရးဆဲြထားတာေတြ႕ရမွာပါ။ အ လုပ္ေတြအားလံုးကို Grade ခဲြထားတာရယ္၊ Pay Range သတ္မွတ္ထားတာရယ္ေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။
untitled 7
သာမန္အားျဖင္႕ေတာ႕ လစာေပးစနစ္တခုမွာ အသစ္ခန္႕အပ္လိုက္တဲ႕ဝန္ထမ္းတိုင္းကို လစာနွဳန္း ထားရဲ႕ ေအာက္ဆံုးအဆင္႕ကစျပီးေတာ႕ပဲ သတ္မွတ္ျပီးေပးၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီးမွသာ လုပ္ ရည္ကိုင္ရည္နဲ႕ လုပ္သက္ကိုမူတည္ျပီးနွစ္တိုး၊ လစာတိုးေတြေပးၾကေလ႕ရိွပါတယ္။
အဆင္႕သတ္မွတ္ခ်က္ Grade တခုကေန ေနာက္တခုကိုေတာ႕ ရာထူးတိုးျမွင္႕တဲ႕အခါ၊ ဒါမွမ ဟုတ္ Job Evaluation ျပန္လုပ္ျပီး Grade တိုးျမွင္႕သတ္မွတ္တဲ႕အခါမ်ိဳးမွာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္အ ခိ်န္မွာျပန္ျပီး Re-Grading လုပ္မလဲဆိုတာကေတာ႕ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕မန္ေနဂ်ာေတြ က ေျပာင္းလဲေနတဲ႕အေျခအေနနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႕ေတာင္းဆိုတဲ႕အ ခါမွာပဲ လုပ္ေလ႕လုပ္ထရိွၾကပါတယ္။
( ဈ ) လစာမဟုတ္ေသာအျခားေသာေငြေၾကးျဖင္႕ခီ်းျမွင္႕မွဳမ်ား
ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည္႕ဝတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ထိန္း သိမ္းထားနိုင္ဖို႕အတြက္ လစာနွဳန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာအေရးၾကီးတာမွန္ေသာ္လည္းပဲ ဝန္ထမ္း အားလံုးဟာ ေငြရဖို႕တခုတည္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကတာမဟုတ္ဖူးဆိုတာကိုေမ႕ထားလို႕မရပါဘူး။ အ ထူးသျဖင္႕ေတာ႕ Maslow ရဲ႕ Hierarchy of Need Theory ထဲကလိုပဲ ရာထူးျမင္႕လာေလေလ၊ လစာေငြေၾကးအျပင္ အျခားအျခားေသာအခ်က္ေတြကိုလည္း ထည္႕သြင္းစဥ္းစားလာျကေလ႕ရိွပါတယ္။
အဲဒီေတာ႕ အရည္အခ်င္းျပည္႕ဝတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ဖို႕အတြက္ လစာခံစားခြင္႕ေပးတာ ေတြအျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြ တျခားဘာနည္းလမ္းေတြရိွေသးသလဲဆက္ျပီးျကည္႕ၾကရေအာင္။ ကုမၸဏီ အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ လစာႏွဳန္းထားေတြစနစ္တက်၊ ေဈးကြက္အေနအထားနဲ႕အညီ သတ္မွတ္ေပးျပီး တဲ႕အခါမွာ ဝန္ထမ္းေတြကို ဆဲြေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္တဲ႕ အျခားအျခားေသာနည္းလမ္းေတြကိုလဲ ဆက္လက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအေျခခံ၍ ခီ်းျမွင္႕ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းလစာနဲ႕ ခံစားခြင္႕ေတြအျပင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အလိုက္အပို ေဆာင္း ခ်ီးျမွင္႕တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီနည္းလမ္းေတြထဲမွာေတာ႕ Financial and Non- Financial ဆိုျပီးႏွစ္ပိုင္းရိွပါတယ္။ Financial လို႕ ေခၚတဲ႕ေငြေၾကးပါဝင္ေသာ ခီ်းျမွင္႕မွဳမ်ားေတြထဲမွာ
( ၁ ) Incentive Pay
( ၂ ) Pay for Individual Performance
( ၃ ) Pay for Group Performance
( ၄ ) Pay for Organizational Performance
( ၅ ) Incentive Pay for Executives တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s