MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

ပညာကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ျခင္း အပိုင္း (၅)

ေနဇင္လတ္
JOB seekers Journal (Vol.2 No.11-17.8.2013)
ဘေမာင္ ေနာက္တစ္ခါျပ လိုက္တ့ဲSlide ကေအာက္ပါေဖာ္ျပထား တဲ႔ပံုပါ။ “Equality” ဆိုတဲ႔ “ညီမွ်ျခင္း”နဲJustice ဆိုတဲ႔ “တရား မွ်တျခင္း”သေဘာေတြ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ႐ွင္းျပခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးဆံုးေမးထားတဲ့ ေမးခြန္း က…
Does ”Equality” mean ” Justice”?
ညီမွ်ျခင္းဟာ တရားမွ်တျခင္း အဓိပ္ၸာယ္ျဖစ္ပါသလားတဲ့။
ပံု (၂) ပံုကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားပါ တယ္။ ဘယ္ဘက္ကပံုမွာ အ႐ြယ္ မတူတဲ႔ ကေလးသံုးေယာက္ကို “အျမင့္တူ” တဲ့ ေသတ္ၱာပံုး တစ္ခုစီ ေပးထားပါတယ္။အျမင္႔တူေပးထား တာျခင္းတူလို႔ အဲဒီသေဘာက “မွ်တျခင္း” (equality) ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပင္ကိုမွာကိုက အ႐ြယ္ မတူၾကတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္တစ္ဖက္ ကခရစ္ကတ္ကစားေနတာကိုအငယ္ ဆံုးကေလးက မျမင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒုတိယကေလးကလည္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ႀကီးျမင္ရေသးတာ မဟုတ္ ျပန္ပါဘူး။
ဒုတိယပံုကကေလး (၃) ဦး လံုး မွ်မွ်တတ ျမင္ရေအာင္လို႔ဆိုၿပီး အရပ္အျမင္႔ဆံုးကေလးဆီကေသတ္ၱာ ပံုးကို တတိယအနိမ္႔ဆံုးကေလးဆီ ေပးလိုက္တယ္။ ညာဘက္က ပံုမွာ အားလံုးကေတာ့ တစ္ဖက္ ခရစ္ ကတ္က စားပြဲကို ညီတူမွ်တူ ျမင္ သြားၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ပထမအရပ္ အျမင္႔ဆံုးကေလးက ေသတ္ၱာပံုး ေပ်ာက္သြားၿပီး၊ ဒုတိယကေလးက ေသတ္ၱာပံုးတစ္ပံုးသာ ရပါတယ္။ အရပ္အနိမ္႔ဆံုး ကေလးကေတာ႔ ေသတ္ၱာပံုး (၂) ပံုး ရလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔(၃) ဦး အေထာက္အပံ့မတူ တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဓိပ္ၸာယ္ကလူေတြမွာ “ပင္ ကိုကြာဟခ်က္” ေတြက နဂိုထဲက ႐ွိၿပီးသားပါ။ အစိုးရက မွ်မွ်တတ အခြင့္အလမ္းေပးရင္ေတာင္မွ ပင္ ကိုကြာဟခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ကြာဟ ခ်က္ေတြကိုလံုး၀မ႐ွိေအာင္အတင္း ညႇိယူမယ္ဆိုရင္…ဒုတိယပံုမွာလို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး“ရႏိုင္ပံု” “အခြင္႔အလမ္း” ေတြ တူႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ျပန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာEquality ႐ွိၾကေပမယ့္Justice ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး၊Justice ကို အတင္း လုပ္ယူရင္လည္းEquality က႐ွိခ်င္ မွ႐ွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ေတြ႕ဥပမာထဲကဆြဲထုတ္ ၿပီးျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒုတိယကမ္ၻာ စစ္အတြင္းက အေမရိကန္မွာ နာ မည္ႀကီး သူေဌးႀကီး ဟိုး၀ပ္ဟူးခ်္ ဆိုတာ ႐ွိပါတယ္။ ေဒၚလာ (၃)ဘီ လီယံေလာက္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ဆို တယ္။ ဒီေန႔ဘီလ္ဂိတ္က ေဒၚလာ (၇၀) ဘီလီယံနဲ႔ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္ လာတယ္။ဘီလ္ဂိတ္က ဟူးခ်္ထက္ (၂၃)ဆ ပိုၿပီး ခ်မ္းသာလာေပမယ့္ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အနိမ္႔ဆံုးလစာ ၀န္ထမ္းေတြမွာေတာ႔ (၂၃) ဆပိုၿပီး ရမလာခဲ႔ၾကပါဘူး။ အဲသလို အေမ ရိကန္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာလြန္း သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း “မမွ် တဘူး” “ညီမွ်ျခင္း” မ႐ွိဘူးလို႔ အျပစ္ တင္လို႔မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီကို ႏွစ္ ေပါင္း (၂၃၀)ေက်ာ္ အေလ႔အက်င္႔ ရၿပီးခဲ႔တဲ့ အေမရိကန္မွာေတာင္ ဒီလို ကိစ္ၥမ်ိဳးေတြ ႐ွိေနေသးရင္၊ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီ (၂) ႏွစ္သားမွာ အမ်ားႀကီး “ညီမွ်ျခင္း” မခ်ႏိုင္ေသး တာကို နားလည္ေစလိုတဲ႔ သေဘာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ “ညီမွ်ျခင္း” နဲ႔ “တရား မွ်တမႈ”ဟာ ထိုက္သင္႔သလို ႐ွိရမယ့္ အရာေတြဆိုတာကို လက္ခံထားပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့အားလံုး တူညီစြာ ခံစားေစမႈမွာေတာ့ အကြာအျခား ေတြ ႐ွိေနပါလိမ့္မယ္။
ဘေမာင္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးေန တဲ႔အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္ကအရာ ရာကို ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္မ႐ွိဘဲနဲ႔ “တရားေသလက္ခံ” ထားတာကို ေ႐ွာင္႐ွားေစခ်င္တဲ႔ သေဘာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီလက္ၡဏာေတြကို ႁခြင္း ခ်က္မ႐ွိလက္ခံထားသူပါ။ ဒါေပမဲ့ မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အရာ တခ်ိဳ႕ ေလာက္ကလြဲၿပီး၊ ပံုေသနည္းတစ္ခု လိုဖက္တြယ္လြန္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစ လိုတာပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားၪဏ္ မ႐ွိရင္၊ မသံုးသပ္ၾကရင္… ကိုယ့္ လူမ်ိဳးေတြညံံ့သြားမွာ စိုးရိမ္တာမ်ိဳး ပါ။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကို မ်ား မ်ား စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ အမွား အမွန္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ ေစခ်င္တယ္။ ေ႐ွ႔လူေတြေျပာ သြား တာ “ႁခြင္းခ်က္မ႐ွိ” မွန္ရမယ္ ဆို တာမ်ိဳးကိုမျဖစ္ေစလိုဘူး။ ဘေမာင္ ေဆြးေႏြးတာေတြကိုလည္း စဥ္းစား ၿပီးမွ လက္ခံေစခ်င္တယ္။
(၂၀၁၀) ေလာက္မွာ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေတြလုပ္မယ္။စနစ္ေျပာင္း မယ္ဆိုတာသိေတာ႔ ဒီမိုကေရစီ လက္ၡဏာ အသံုးအႏႈန္းေတြ ပလူ ပ်ံထြက္လာတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “တရားေသ-က်က္” ၿပီး လူတတ္ႀကီး ေတြလုပ္တာ ေတြ႕ခဲ႔ရဖူးတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔အတူ အင္မတန္မွေခတ္စားခဲ႔တဲ႔ စကား လံုးတစ္ခုက…
“Agree to disagree” ဆိုတဲ႔ ကြဲျပားျခားနားခြင္႔။
လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးဆိုရင္ အဲ ဒီ ကြဲျပားျခားနားခြင္႔ကို တရား ေသကိုင္ၿပီး၊ အစည္းအေ၀းတိုင္း မွာဆန္႔က်င္ဘက္ခ်ည္း ေျပာေတာ့၊ ေဆြးေႏြးေတာ႔တာပါပဲ။
““ခင္ဗ်ားတို႔ Agree to disagree ကို အေလ႔အက်င္႔ မရေသး ရင္ ဘယ္လိုဒီမိုကေရစီနဲ႔ တန္မွာ လဲ””ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးေတာင္ေျပာ လာတဲ႔အဆင့္ျဖစ္တယ္။ အ႐ြယ္ ေတြရလာၾကၿပီဆိုတာေၾကာင္႔ ဘ ေမာင္က သိပ္မေျပာခ်င္ေပမယ့္ ဆရာႀကီး သိပ္လုပ္လြန္းေနတာမို႔ တစ္ရက္မွာ…
““ခင္ဗ်ား Disagree to agree ကိုၾကားဖူးလား”” လို႔ ေမးလိုက္ပါ တယ္။ အဲဒီလူ ၾကက္ေသ-ေသ သြားတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရင္႔က်က္မႈ ဒီဂရီနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င္႔သံုးစမွာ ““တူညီမႈမွ ကြဲျပားမႈ သို႔””ဆိုတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကိုစၿပီး သံုး စြဲရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီရင္႔က်က္ လာတဲ႔အခါမွာ ““မတူညီမႈေတြက ေန တူညီမႈ”” ဆိုတာကိုရေအာင္ ျပန္ယူတဲ႔ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္းေရာက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ ဖတ္စာအုပ္ထဲမွာ““ကြဲျပားျခားနား”” ဖို႔အဆင္႔အထိပဲမွတ္ထားမိတယ္နဲ႔ တူပါတယ္။
စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ Hierarchyဟာ ပိရမစ္ပံုစံပါ။ အေျခခံမွာ ကြဲ ျပားျခားနားမႈေတြ ႐ွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီျခားနားမႈေတြထဲက “ဘံု” ျဖစ္ တာကို ထုတ္ႏုတ္ရတယ္။ တျဖည္း ျဖည္းအေပၚေရာက္လာေလကြဲျပား ျခားနားမႈေတြက ေလ်ာ႔နည္းလာ ေလျဖစ္ရပါမယ္။ အဆံုးအျဖတ္ ေပးမယ္႔ေနရာ၊ မူ၀ါဒခ်မယ့္ ေနရာ ေတြမွာလည္း အၿမဲတမ္း ျခားနား ကြဲျပားေနရင္…အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း အလုပ္လုပ္လို႔မရဘဲ ပ်က္စီးသြား မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ “တူညီမႈမွကြဲျပားျခားနားမႈ” ဆိုတာ ကို တရားေသမွတ္မထားဘဲ၊ ဘယ္ အဆင့္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ က်င္႔သံုးရ မယ္ဆိုတာကို သိထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမွ တူညီမႈကို ေတာ့ ဘယ္ေသာအခါမွ က်င္႔သံုး သင့္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သိထား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
“Nothing is right in all times and all situations.”
အခ်ိန္တိုင္း၊ အေျခအေန တိုင္းမွာ မွန္ကန္ေနတယ္ဆိုတဲ႔ အ ရာဟာ ဘာမွမ႐ွိဘူးဆိုတာသိထား ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားေဟာကလြဲ ရင္ ထာ၀ရမွန္ကန္တယ္ဆိုတာ မ႐ွိ ႏိုင္ပါဘူး။ တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မိၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီလူကို ပညာ႐ွိၿပီလို႔ ဘယ္ လိုမွေျပာလို႔ရမွာလည္း မဟုတ္ေတာ႔ ပါဘူး။ ပညာေတြ တတ္ေကာင္း တတ္ၾကေပမယ့္ ပညာ႐ွိအျဖစ္ကို အားလံုးက မေရာက္ႏိုင္ၾကေသး ဘူးဆိုတာ သတိထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္slide တစ္ခုကေတာ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေျခခံက်တဲ႔ “Check and balance” ဆိုတဲ႔ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကိစ္ၥပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။
အာဏာ႐ွင္စနစ္မွာ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို တစ္ေနရာထဲမွာ စု စည္းထားတယ္။အာဏာ႐ွင္သေဘာ မေရာက္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အာဏာကို (၃) ရပ္အျဖစ္ ျဖန္႔ခြဲ ထားတယ္။Executive ဆိုတဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊Legislation ဆိုတဲ့ ဥပေဒ ျပဳေရးနဲ႔Judiciaryဆိုတဲ႔ တရား စီရင္ေရး (၃) က႑ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီခက္မ (၃) ျဖာဟာ ေရညီမ်ဥ္း သေဘာတန္းတူေတြျဖစ္ၿပီး၊ ခက္မ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ““အျပန္ျပန္၊ အလွန္ လွန္”” ထိန္းေက်ာင္းတဲ႔ စနစ္ပါ။ သူမ်ားကို ကိုယ္က ထိန္းေက်ာင္းရ သလို၊ သူမ်ားရဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ကိုလည္း ကိုယ္ကျပန္ၿပီး ခံယူရတဲ႔ သေဘာပါပဲ။သူမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း ၿပီး၊ ကိုယ္ကထိန္းေက်ာင္းျခင္း မခံ ရင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (Control) သေဘာ ေရာက္သြားတယ္။ တစ္ပိုင္းအာဏာ ႐ွင္ စၿပီး ျဖစ္လာတာမ်ိဳးပါ။ ထိန္း ေက်ာင္းရာကေန ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႔ပံုစံ ျဖစ္လာရင္ခက္မ (၃) ျဖာဟာ ေရ ညီ (Horizontal Structure)ကေန ေထာင္လိုက္(Vertical Structure) ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ေထာင္လိုက္ ျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ “အေပၚေအာက္” သေဘာျဖစ္သြားၿပီး အာဏာ႐ွင္ လက္ၡဏာ ၀င္လာေတာ့တာပဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီေန႔က်င္႔သံုး ေနတဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရား႐ံုးမ်ား အေျခအေနကို ဗဟု သုတရေအာင္၊ ေလ႔လာႏိုင္ေအာင္ ဗဟုသုတေပးတဲ႔သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: