MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၅၁ )

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႕ မတူညီတဲ႕ Background ကေနလာတဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို Training လုပ္ရတာဟာ လည္း ယေန႕အခိ်န္ကာလရဲ႕စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။ မတူညီတဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ က်ားမကဲြျပားမွဳေတြ၊ လူမ်ိဳးကဲြျပားမွဳ ေတြကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားရတဲ႕အျပင္ Adult Learning မွာၾကံဳေတြ႕ရတဲ႕ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးနိုင္ ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ႕ Training Design တစ္ခုမွာ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးရမယ္႕သူ အားလံုး ဟာ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာရယ္၊ မတူညီတဲ႕ Learning Styles အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾကတယ္ဆိုတာရယ္၊ မတူညီတဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြရိွတယ္ဆိုတာရယ္၊ မတူညီတဲ႕ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြရိွေနတယ္ဆိုတာ မေမ႕ သင္႕ပါဘူး။ အရြယ္ေရာက္ျပီးတဲ႕သူ ( Adult Learners ) ေတြကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြ သင္ၾကားေပးရတဲ႕အ ခါမွာ အဲဒီနည္းပညာေတြကိုဘာေၾကာင္႕သင္ယူဖို႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးဖို႕လိုအပ္ျပီး သူတို႕ကိုယ္ ကိုသူတို႕ယံုၾကည္မႈရရိွလာေစဖို႕နဲ႕ သင္ယူ နိုင္စြမ္းေတြရိွလာေစဖို႕ၿပဳလုပ္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ လူငယ္္ေတြကေတာ႕ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ နည္းပညာေတြနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ၾကီးျပင္းလာတာျဖစ္တဲ႕အတြက္ သူတို႕အတြက္သိပ္မစိမ္းလွပါဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳးကြာျခားခ်က္ေတြေၾကာင္႕ အသက္အရြယ္မတူညီတဲ႕သူေတြကို ေလ႕ က်င္႕သင္ၾကားေပးတဲ႕အခါမွာမတူကဲြျပားတဲ႕  Training Design ေတြနဲ႕သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ေတြကို စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Adult Learning

အရြယ္ေရာက္ျပီးတဲ႕သူေတြကိုေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးရာမွာ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားသင္႕တဲ႕အခ်က္ ( ၅ ) ခ်က္ရိွပါ တယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕

  • -သူတို႕အဲဒါကိုဘာေျကာင္႕သင္ယူရသလဲဆိုတာသိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
  • သူတို႕ကိုယ္တိုုင္ကလိုလိုလားလားနဲ႕သင္ယူတာျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
  • သင္ယူတဲ႕အခါမွာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ဆက္စပ္သင္ၾကားေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
  • ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကိုအေျခခံတဲ႕နည္းလမ္းနဲ႕သင္ယူေစသင္႕ပါတယ္။
  • မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ၊ ျပင္ပကေစ႕ေဆာ္မႈေတြအရ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြျပီးသင္ယူတာမ်ိဳး ျဖစ္သင္႕ပါ တယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ( Adult Learners ) ေတြကိုေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးရာမွာ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားရမယ္႕ အ ခ်က္ေတြကေတာ႕အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ႕အတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ သင္တန္းဆရာအေနနဲ႕ သင္တန္း သားေတြကို Training နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘာေၾကာင္႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ပိုမို ျမင္သာတဲ႕နည္းလမ္းနဲ႕ ေသခ်ာမေျပာျပဘဲနဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုမွ်ေဝလာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင္႕လို႕မရပါ ဘူး။ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမွဳေတြဟာ Big Picture ကိုအရင္ရွင္းျပျပီးမွပဲအေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ေစတာပိုေကာင္း

ပါ တယ္။ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕ Adult Learners ေတြဟာ မ်ားျပားတဲ႕အေတြ႕အၾကံဳေတြရိွျပီး က်ယ္ျပန္႕တဲ႕အျမင္ ေတြလည္းရိွၾကပါတယ္။ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႕အမွ် ခရီးသြားလာခဲ႕တဲ႕အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ မိသားစုကိစၥရပ္ ေတြ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြ၊ နိုင္ငံေရးပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြနဲ႕ အျခားအျခားေသာအခ်က္အလက္ေတြဟာ Adult Learners ေတြရဲ႕ဘထဲကိုခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႕လည္း Adult Learners ေတြကိုလုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမႈေတြ ဆက္စပ္ေပးဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ႕ Training တစ္ခုျဖစ္ဖို႕ဆိုရင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးခ်င္း စီကို သင္ယူျခင္းနဲ႕ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းေတြမွာတက္ၾကြစြာပါဝင္ေစမႈ ( Active Practice ) ရရိွေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႕က သင္တန္းသားေတြဟာသူတို႕ရဲ႕အလုပ္နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ႕အလုပ္ ေတြ၊ တာဝန္ေတြကို သင္တန္းခိ်န္အတြင္းမွာၿပဳလုပ္ၾကရမယ္ဆိုရင္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဆရာကေျပာတာေတြ ကို ပဲထိုင္ျပီးနားေထာင္ေနတာသက္သက္၊ စာအုပ္ထိုင္ဖတ္ေနတာသက္သက္ထက္ အမ်ားၾကီးပိုျပီးထိေရာက္ပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို Customer Service Representative တစ္ဦးအျဖစ္ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကား ေပးျပီးျပီဆိုပါစို႕။ လိုအပ္တဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမွဳတစ္ခ်ိဳ႕ ၿပဳလုပ္ျပီးတဲ႕အခါမွာ သင္တန္းသားကို တကယ္႕

Customer အစစ္နဲ႕ေတြ႕ေပးျပီး သင္ယူထားတဲ႕ အသိပညာေတြကိုျပန္လည္ အသံုးခ်ေစတာမ်ိဳးေပါ႕။ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ဆီမွာဆိုရင္ေတာ႕ အခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္ေတြမွာေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ Model Banking ဆိုျပီး ဘဏ္တစ္ခုနဲ႕ တူတဲ႕အေဆာက္အဦတစ္ခုတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြကို ဘဏ္သင္တန္းေတြေပးျပီးတဲ႕အခါ မွာ အဲဒီ ပံုစံယူတည္ေဆာက္ထားတဲ႕ဘဏ္အတြင္းမွာ တကယ္႕ Customer နဲ႕မထိေတြ႕ရေသးခင္မွာ သင္တန္း သားအခ်ိဳ႕ကို ဘဏ္ဝန္ထမ္းအျဖစ္အသြင္ယူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျပီး အခ်ိဳ႕ကို Customer အသြင္ယူေစကာေလ႕ က်င္႕သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးၿပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

Active Practice ရရိွေစဖို႕ၿပဳလုပ္နိုင္တဲ႕နည္း (၂) မ်ိဳးရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕ (၁)  Spaced  Practice နဲ႕ (၂ ) Massed Practice  တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Spaced Practice  ဆိုတာကေတာ႕လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ျခင္းကို နာရီသို႕မဟုတ္ ရက္ျခားေစျပီးမွ သာၿပဳ လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  Spaced Practice  ကေတာ႕အခ်ိဳ႕ေသာ Muscle Memory လိုအပ္တဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဒါမွ မဟုတ္ Physical Learning လိုမ်ိဳးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။

(၂) Massed Practice ဆိုတာကေတာ႕လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ျခင္းသင္ခန္းစာအားလံုးကို တစ္မုဟုတ္ျခင္း ၿပဳ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ Massed Practice ကေတာ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုမွတ္မိသိရိွေစတဲ႕ ကိစၥရပ္ေတြအ တြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ တယ္လီဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ကဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို တယ္လီဖုန္းေတြ အ ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးတယ္ဆိုပါစို႕။ တစ္ေန႕ကိုတစ္မ်ိဳးသာသင္ခဲ႕မယ္္ဆိုရင္ ေမာ္ဒယ္ေပါင္း (၁ဝဝ) ရိွရင္ရက္ ေပါင္း ( ၁ဝဝ )သင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္(၁ဝဝ) ျပည္႕လည္းျပည္႕ေရာပထမဦးဆံုးသင္ခဲ႕ရတဲ႕ ေမာ္ဒယ္နဲ႕ ပတ္ သက္ျပီး ေမ့သြားျပီေပါ႕။

Behavior Modeling

အေျခခံအက်ဆံုး သင္ယူနိုင္တဲ႕နည္းလမ္းကေတာ႕ Behavior Modeling ဆိုတဲ႕ အျခားသူတစ္ဦးရဲ႕ၿပဳမူေဆာင္ရြက္

မႈေတြကို လိုက္လံအတုယူျပီးေဆာင္ရြက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားအေနနဲ႕အသိဥာဏ္ပညာကိုေရာ၊ လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈကိုေရာ အသံုးခ်ဖို႕လိုအပ္တဲ႕Skill Training ေတြအတြက္ Behavior Modeling ဟာအထူးသင္႕ ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကိုအသံုးခ်ျခင္းအားျဖင္႕သင္တန္းဆရာရဲ႕ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကိုသင္တန္းသားဟာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ ၾကီးၾကပ္သူတစ္ေယာက္ဟာ  HR Director ဒါမွမဟုတ္ ဌာနတာဝန္ခံ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကိုဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားသလဲဆိုတာကို ေစာင္႕ ၾကည္႕ေလ႕လာျခင္းအားျဖင္႕ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျခင္းေရာ၊ နည္းေပးလမ္းျပသြန္သင္ေပးျခင္းေရာကို ရရိွနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကို ၾကီးၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာေတြကို  Interpersonal Skill ေတြကိုေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးရာ မွာအသံုးမ်ားၾကပါတယ္။ ေကာင္းတာလား၊ မေကာင္းတာလားေျပာဖို႕ခက္တဲ႕ကိစၥရပ္တစ္ခုကေတာ႕ ေျပာခဲ႕တဲ႕ၾကီး ၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးေတြၿပဳမူေျပာဆိုတဲ႕အတိုင္း လိုက္လုပ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ – စကာားၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျပာတတ္တဲ႕လုပ္ငန္းရွင္နဲ႕တဲြလုပ္ရတဲ႕ ၾကီးၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ စ ကား ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေျပာတတ္လာၾကသလိုပဲ ဝန္ထမ္းေတြကိုဂရုစိုက္တတ္တဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႕တဲြလုပ္ရတဲ႕ ၾကီးၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာေတြဟာဝန္ထမ္းေတြကိုပိုျပီးဂရုစိုက္ျပလာတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး Behavior Modeling က်င္႕သံုးရာမွာ စံၿပဳခံရတဲ႕သူက ေလးစားေလာက္စရာျဖစ္ေနခဲ႕ရင္ေကာင္းေပမဲ႕ အဲဒီသူကိုယ္တိုင္က ကိုယ္က်င္႕တ ရားအရာမွာေရာ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာေရာ၊ စီမံခန္႕ခဲြမႈမွာေရာညံ႕ေနခဲ႕မယ္ဆိုရင္ေတာ႕မေတြးဝံ႕စရာပါ။

ဒါေၾကာင္႕မို႕ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္တဲ႕Training တစ္ခုျဖစ္ဖို႕အတြက္  Interpersonal ကိစၥရပ္ေတြေရာ၊ အ ျခားေသာကိစၥရပ္ေတြ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းေတြကိုနမူနာျပသရာမွာ စံနမူနာေကာင္းေတြျဖစ္ဖို႕ေတာ႕လိုအပ္ပါ တယ္။

Reinforcement and Immediate Confirmation

Reinforcement ဆိုတာကေတာ႕လူေတြဟာ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ေတြရရိွတဲ႕အလုပ္ေတြကို ထပ္ခါတလဲလဲ ၿပဳလုပ္တတ္ၾကျပီး ဆိုးက်ိဳးေတြရရိွတဲ႕အလုပ္ေတြကိုေတာ႕ ေရွာင္တတ္ၾကတယ္ဆိုတဲ႕အယူအဆကို အေျခခံထား တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအယူအဆနဲ႕အလားတူတာကေတာ႕Immediate Confirmation ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ႕ လူေတြဟာ  Training ျပီးသြားတဲ႕အခါမွာ Reinforcement နဲ႕ Feedback ကိုအျမန္ဆံုးျပန္ရခဲ႕မယ္ဆိုရင္ အ ေကာင္းဆံုးေလ႕လာသင္ယူၾကတယ္ဆိုတဲ႕ အယူအဆကိုအေျခခံတာျဖစ္ပါတယ္။ Immediate Confirmation က ေနျပီး သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ႕ မလိုလားအပ္တဲ႕အမွားအယြင္းေတြကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ေနာက္ျပီး လက္ေတြ႕အလုပ္နဲ႕သင္တန္းကိုလည္း ဆက္စပ္ေပးသြားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: