MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၅၄ )

Outsourcing of Training

ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားစုဟာ Training ေပးဖို႕အတြက္ျပင္ပကေန Training ေပးတဲ႕အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ အၾကံေပးေတြကိုအသံုးၿပဳၾကတာမ်ားပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက Outsourcing of Training ကိုအ သံုးၿပဳမွဳဟာ သိသိသာသာမ်ားမလာတာပါ။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ႕ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတာရယ္၊ ၿပဳလုပ္ေပး လိုက္တဲ႕ Training နဲ႕မိမိအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕  Strategies ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္မွဳရိွေစဖို႕ရယ္ေၾကာင္႕ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ္႕လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႕တစ္ခု Merge လုပ္တဲ႕အခိ်န္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုက ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီတစ္ ခု ကို ဝယ္ယူလိုက္တဲ႕အခိ်န္မ်ိဳးမွာေတာ႕မျဖစ္မေနအသံုးၿပဳၾကပါတယ္။ ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုက ေတာ႕ ကိုယ္႕ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ကုန္စည္ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳေရာင္းခ်တဲ႕သူေတြဆီကေနျပီး သင္တန္းေပးေစ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ – ကြ်န္ေတာ္တို႕ Software တစ္ခုခုကိုဝယ္ယူအသံုးၿပဳလိုက္ျပီဆိုရင္ အဲဒီ Software အသံုးၿပဳပံုၿပဳနည္းကို Software ေရာင္းခ်တဲ႕ကုမၸဏီကပဲ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးပါ။ တခါတ   ေလက်ေတာ႕လဲ အဲဒီလိုသင္ၾကားေပးလိုက္ျပီး အသိအမွတ္ၿပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးလိုက္တာမ်ိဳးဟာ ဝန္ထမ္းေတြကို အလုပ္ေျပာင္းနိုင္ေအာင္ လက္မွတ္တစ္ခုထုတ္ေပးလိုက္သလိုလဲျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအသိအမွတ္ၿပဳ လက္ မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာဟာ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္လဲ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစတာေတြရိွပါတယ္။ ဥပမာ – ကုမၸဏီတစ္ ခုက စာရင္းကိုင္ေတြေခၚတဲ႕အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာဘဲဲြြ႕တစ္ခုအျပင္ LCCI လိုလက္မွတ္မ်ိဳးရိွရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္လဲ CPA ျဖစ္ရမယ္စသျဖင္႕အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္လို႕ရနိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ Suppliers ေတြက်ေတာ႕လဲ သံုးစဲြသူမ်ားဆိုင္ရာညီလာခံလိုမ်ိဳးက်င္းပျပီး မိိမိတို႕ရဲ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သံုးစဲြတဲ႕ကုမၸဏီက ဝန္ထမ္းေတြကိုေခၚယူျပီး သူတို႕မသိေသးတဲ႕၊ သိဖို႕လိုအပ္တဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကိုေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးလဲၿပဳလုပ္ေလ႕ရိွပါတယ္။

Government-Supported Job Training  

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနိုင္ငံေတြမွာေတာ႕ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ ကလဲ Training နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ အေထာက္အပံ႕ေတြေပးတာမ်ိဳးေတြ၊ ေငြေၾကးကူညီေပးတာမ်ိဳးေတြရိွပါတယ္။ အ ေမရိကန္လိုနိုင္ငံမွာဆိုရင္ Quick Start (Georgia), Smart Jobs (Texas), and Partnership (Alabama) အစီ အစဥ္ေတြဟာ လူသိမ်ားတဲ႕ Training Support Efforts ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြကိုေခၚယူခန္႕ထားရာမွာ၊ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးရာမွာ နိုင္ငံေတာ္ကသတ္မွတ္ထားတဲ႕ အခ်က္အ လက္ေတြ၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႕အညီေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ႕ ကုမၸဏီေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ႕တဲ႕ ေငြကိုခံစားခြင္႕ ရရိွၾကမယ္႕သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးေတြခ်မွတ္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Educational Assistance Programs

အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သူတို႕ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ပညာသင္ၾကားဖို႕အတြက္အကူအညီအေထာက္ အပံ႕ေတြေပးတာမ်ိဳးေတြရိွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ဝန္ထမ္းေတြ ေကာလိပ္တက္ဖို႕အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ေပးျပီး ေက်ာင္းျပီးလို႕အလုပ္ဝင္တဲ႕အခါက်မွသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတာမ်ိဳးလည္းရိွပါတယ္။ လုပ္ခဲ႕ဖူးတဲ႕ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ဆိုရင္ အဲဒီလိုမ်ိဳးသင္တန္းတက္ဖို႕အတြက္ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးထားျပီး သင္တန္းျပီးတဲ႕အခါ မွာ သင္ယူလာတဲ႕ပညာနဲ႕ကိုက္ညီတဲ႕အလုပ္တာဝန္ေပးပါတယ္။ ျပီးလို႕ ရာထူးအျမင္႕ပိုင္းေရာက္ျပီး လစာမ်ားမ်ား ရျပီဆိုမွ စိုက္ထုတ္ေပးထားတဲ႕ ေငြေၾကးကိုအရစ္က်ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္တာမ်ိဳးလဲ ေတြ႕ခဲ႕ဖူးပါတယ္။ ရွားေတာ႕ ရွားပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး စိုက္ထုတ္ေပးထားတဲ႕ပမာဏကို အစိုးရကအခြန္မေကာက္ပဲထားဖို႕ သတ္မွတ္ေပးထား တာမ်ိဳးနဲ႕လည္း ဝန္ထမ္းေတြကိုေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးတဲ႕ေနရာမွာအားေပးဖို႕အတြက္ စီစဥ္တာမ်ိဳးလည္းရိွပါ တယ္။ ဒါေပမယ္႕ အစဥ္အဆက္က်င္႕သံုးခဲ႕ၾကတဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ  ပညာသင္ၾကားေပးတဲ႕အခါ လုပ္ငန္း ရွင္ဘက္ကဆံုးရံွုးတာမ်ိဳးေတြလည္းရိွပါတယ္။ ေက်ာင္းျပီးလို႕ဘဲြ႕ရသြားတဲ႕ခါက်ရင္ ဝန္ထမ္းက အျခားအလုပ္တခု ခုကို ဒါမွမဟုတ္ ဝင္ေငြပိုရမယ္႕အလုပ္တစ္ခုခုကိုေျပာင္းေရႊ႕သြားတတ္ၾကတာမ်ိဳး လည္းၾကံဳရနိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြအေနနဲ႕အဲဒီလိုဝန္ထမ္းေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ဖို႕လဲ အစီအမံေတြ ၾကိဳတင္ၿပဳလုပ္ထားၾကရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတြ႕ေနရတာကေတာ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလဲ ကိုယ္ကေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျပီးမွ အျခားအလုပ္ တစ္ခုကိုေျပာင္းေရႊ႕ၾကတဲ႕အခါမွာ သင္ၾကားေပးထားတဲ႕စရိတ္စကေတြဆံုးရံွဳးတယ္လို႕ယူဆျပီး ဝန္ထမ္းေတြကို ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးဖို႕စိတ္မပါၾကေတာ႕ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြဘက္ကက်ေတာ႕လဲ သင္တန္းေတြကိုအပင္ပန္းခံ တက္ျပီး ပညာေတြတတ္ေျမာက္လာတဲ႕အခါ တတ္ထားတဲ႕ပညာနဲ႕ရတဲ႕လခနဲ႕ မကို္က္ညီဖူးလို႕ယူဆျပီး ပိုေပးတဲ႕ ဆီကိုေျပာင္းၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ဘက္ကက်ေတာ႕လဲ သင္ၾကားေရးစရိတ္ေတြအကုန္အက်ခံသင္ေပးျပီး လစာ လဲတိုးေပးရဦးမယ္ဆိုရင္မတန္ဖူးလို႕ စဥ္းစားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ႕ျဖစ္သင္႕တာက ၀န္ထမ္းေတြကိုလိုအပ္ တဲ႕က်ြမ္းက်င္မွဳေတြရရွိလာဖို႕အတြက္ သင္စရာရိွတာသင္ေပးျပီး ပညာေတြပိုျပီးတတ္ေျမာက္လာၾကတဲ႕အခါ အရင္ ကထက္ပိုျပီး Productivity တက္လာတဲ႕အတြက္ ကုမၸဏီကို အက်ိဳးၿပဳလာနိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင္႕ သင္႕တင္႕ ေလ်ာက္ပတ္တဲ႕ လစာနဲ႕ခံစားခြင္႕ေတြကိုတိုးျမွင္႕ေပးမယ္ဆိုရင္ျဖင္႕ အရည္အေသြးျပည္႕တဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကိုရရိွ ထိ္န္းသိမ္းထားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နို႕မို႕ရင္ေတာ႕ ဆံုးရံွုးမွာေၾကာက္လို႕ သင္မေပးတဲ႕အခါမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ကြ်မ္း က်င္မွဳ အဆင္႕အတန္းနိမ္႕က်တဲ႕အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕ Productivity မ ေကာင္းရင္လဲဆံုးရံွုးမွာပဲမဟုတ္ပါလား။

Choice of Training Methods

Training တစ္ခုကို ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာပဲေပးေပး၊ ျပင္ပကေနျပီးေခၚျပီးေတာ႕ပဲေပးေပး၊ သင္႕ ေတာ္မယ္႕  Training Method ကိုေတာ႕ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Training မွာပါဝင္မယ္႕အခ်က္ေတြကလဲ Training Objectives နဲ႕တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မွဳရိွဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ Training Objectives ရဲ႕ဆက္စပ္မွဳရိွမွသာလွ်င္ အသံုးၿပဳလိုက္တဲ႕ ေငြေၾကးဟာ အက်ိဳးရိွရိွအသံုးၿပဳတာျဖစ္မွာပါ။ ဒါ႕အျပင္ Training Contents နဲ႕ Objectives ေတြအတတ္နိုင္ဆံုး နီးစပ္မွလဲ Trainee ေတြရဲ႕ သင္ယူေလ႕လာနိုင္စြမ္းကိုအေထာက္အကူၿပဳသလို႕ အက်ိဳးရိွတဲ႕ Training တစ္ခုျဖစ္ လာမွာေသခ်ာပါတယ္။ Training Program တစ္ခုရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ပါဝင္ရမယ္႕အခ်က္ေတြကို ဆံုးျဖတ္ျပီးတဲ႕ အခါမွာ Training ကိုစီစဥ္တဲ႕သူအေနနဲ႕ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  Training တခုကိုအ ေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရတဲ႕နည္းလမ္းေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ Training Methods ေတြကေတာ႕ ဇယားမွာေဖာ္ျပထားသလိုပဲ Presentation, Hands-on Methods, Group-Building Methods စသျဖင္႕ အမ်ိဳးအစားေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။

Image

Training Program တစ္ခုဟာအေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ႕တဲ႕နည္းလမ္းအားလံုးကိုတစ္ခုခ်င္း ဒါမွမဟုတ္လဲ ေပါင္း စပ္ျပီး အသံုးၿပဳသြားနိုင္ပါတယ္။  သာမန္အားျဖင္႕ေတာ႕ အသံုးၿပဳလိုက္တဲ႕ Methods တစ္ခုဟာ Course Content နဲ႕ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ သင္ယူနိုင္စြမ္းနဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ Training တစ္ခုကိုဌာနတြင္းပဲ လုပ္လုပ္၊ ျပင္ပမွာပါလုပ္လုပ္ သင္႕တင္႕ေလ်ာက္ပတ္တဲ႕ Training ျဖစ္သင္႕ပါတယ္။

Training Methods

          Training တစ္ခုၿပဳလုပ္ဖို႕နည္းလမ္းေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ပံုမွာဆိုရင္ Training methods ေတြျဖစ္တဲ႕ instructor-led classrooms, online self-study, virtual classrooms, and other methods, including workbooks and videos တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ Training ေပးတဲ႕အခါမွာ အသံုးၿပဳခဲ႕တဲ႕ အခိ်န္ေတြကိုေတြ႕ရမွာပါ။ 

Image

SOURCE: “Training 2009 Industry Report,”   Training, November/December 2009, pp. 32–36.

အဲဒီ workbooks and videos  ေတြကိုအသံုးၿပဳမွဳေတြဟာ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ အင္တာနက္ကိုအသံုးၿပဳျပီး  Training ၿပဳလုပ္လာနိုင္တာနဲ႕အမွ် တျဖည္းျဖည္းအသံုးၿပဳမွဳနည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ ေနာက္ပိုင္းကာလ ေတြမွာဆိုရင္ Training Program ေတြဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႕ Virtual စနစ္ ဒါမွမဟုတ္ Face to Face classroom ဒါမွမဟုတ္ရင္ Instructor-led ဆိုတဲ႕သင္ၾကားေပးသူက နည္းပညာကိုအေျခခံျပီး သင္ၾကားေပးတဲ႕စနစ္ကိုေျပာင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: