MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၅၈ )

Business Games and Case Studies

          တခ်ိဳ႕ေသာ Training Program ေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႕ခဲြမွဳစြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစဖို႕အတြက္ Business Games and Case Studies ေတြကိုအသံုးၿပဳေလ႕ရိွၾကတယ္။ Case Study ဆိုတာကေတာ႕ သင္တန္းသားတစ္ဦးကိုသင္ယူေစလိုတဲ႕အေျခအေနတစ္ခုကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားတဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Case ေတြကိုခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္တဲ႕စြမ္းရည္နဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အကဲျဖတ္တတ္ေစဖို႕ လိုအပ္တဲ႕ Higher-order Thinking Skills ေတြအတြက္ ပံုစံထုတ္ထားဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းဟာ ဝန္ထမ္းေတြကို မေသခ်ာမေရရာတဲ႕ရလာဒ္ေတြကို ရင္ဆိုင္တတ္ဖို႕နဲ႕ မွ်ေျခတစ္ခုဖန္တီးနိုင္ဖို႕ဖန္တီးေပးျပီး သင္႕တင္႕ေလ်ာက္ ပတ္တဲ႕ Risks ေတြကို ယူရဲေစဖို႕အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစပါတယ္။

          Business Games ေတြကိုအသံုးၿပဳျခင္းအားျဖင္႕ သင္တန္းသားေတြဟာ အဲဒီ Game ရဲ႕ရလာဒ္ေတြ အ ေပၚမွာအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရိွတဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုစုေဆာင္းျခင္း၊ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ျခင္းနဲ႕ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ – သင္တန္းသားေတြကို စိတ္ကူးနဲ႕ပံု ေဖာ္ထားတဲ႕ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ထိပ္တန္းစီမံခန္႕ခဲြတဲ႕သူတစ္ေယာက္လို႕ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယူဆေစျပီး Game ထဲမွာ ပါ ဝင္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္အခက္အခဲ တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပသနာတစ္ခုကိုဖန္တီးျပီး အဲဒီျပႆနာကို ထိပ္တန္းစီမံခန္႕ခဲြတဲ႕သူတစ္ေယာက္ေနရာက ဝင္ေရာက္ခံစားေျဖရွင္းေစတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဂိမ္းထဲမွာဆိုရင္ တစ္ဖဲြ႕ကို ( ၅ ) ေယာက္ေလာက္ပါဝင္တဲ႕အဖဲြ႕ေလးေတြဖဲြ႕ျပီး ျပင္ပမွာေတြ႕ၾကံဳရနိုင္တဲ႕ စိန္ေခၚမွဳေတြတခုျပီးတခု     ခ်ျပျပီးေတာ႕ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရရိွေအာင္လို႕ ျပိဳင္ဆိုင္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ ၿပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္။ အဲဒီ ဂိမ္းျပီး ေတာ႕မွ ပါဝင္တဲ႕သူအားလံုးျပန္လည္စုေဝးျပီး သူတို႕ခ်ခဲ႕တဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ အထိမွန္ကန္ခဲ႕ တယ္ဆိုတာ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းအားျဖင္႕ သူတို႕ေတြအေနနဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဘယ္ေလာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်မွတ္နို္င္ခဲ႕တယ္ဆိုတာကိုသိေစနိုင္ပါတယ္။

          Games ေတြဟာသင္ယူမွဳကို ေကာင္းမြန္စြာလံွဳ႕ေဆာ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕ သင္တန္းသား ေတြရဲ႕ တက္ၾကြစြာပါဝင္မွဳကိုရရိွျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ တကယ္႕အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားျပားလွတဲ႕ အေနအထား တစ္ခုကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္နိုင္မွဳေၾကာင္႕ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္႕လက္ေတြ႕က်တဲ႕ Game တစ္ခုထဲမွာပါဝင္ဆင္ႏဲႊခြင္႕ရ ျခင္းဟာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ Presentation ေတြနဲ႕ သင္ေပးတာထက္ပိုျပီးထိေရာက္ပါတယ္။ Case Studies ေတြနဲ႕ Games ေတြနဲ႕သင္ေပးတဲ႕အခါမွာ သင္ယူတဲ႕သူေတြအေနနဲ႕ အတူတကြေတြ႕ဆံုျပီး Game ရဲ႕ တိုးတက္မွဳ အေျခအေနကို အတူတကြ ေဆြးေနြးျကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႕အတြက္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ဒါမွမဟုတ္လဲ Video Conferencing လိုမ်ိဳး နည္းပညာေတြအသံုးၿပဳျပီးဆံုေတြ႕နိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ သင္တန္းသားေတြဟာ လုပ္ငန္းအေျခအေနကိုသံုးသပ္တဲ႕အခါနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဘက္ကေနခိုင္ခိုင္ မာမာရပ္တည္တဲ႕အခါမွာစိတ္ပါလက္ပါရိွဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Behavior Modeling

          Interpersonal Skill ကိုသင္ၾကားေပးဖို႕အတြက္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ႕ Behavior Modeling ပဲျဖစ္ပါတယ္။  Behavior Modeling မွာဆိုရင္ သင္တန္းသားေတြဟာ တျခားသူေတြမွာ မိမိတို႕လိုလားတဲ႕အၿပဳအ မူမ်ိဳး ဘယ္လိုရိွသလဲဆိုတာေစာင္႕ၾကည္႕နိုင္သလိုပဲ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္လဲ အဲဒီလိုအၿပဳအမူမ်ိဳးရရိွေအာင္ ဘယ္လိုၿပဳ လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ေလ႕က်င္႕သင္ယူနိုင္မယ္႕ အစီအစဥ္ေတြပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕အဲဒီ Training Program မွာ ၄နာရီၾကာတဲ႕ သင္တန္းခိ်န္ေတြရိွတဲ႕ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာပါရိွပါမယ္။ တခိ်န္ခ်င္းစီဟာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ( Communicating ) ဒါမွမဟုတ္ လမ္းညႊန္ျပသျခင္း ( Coaching ) စတဲ႕ Interpersonal Skill နဲ႕ ပတ္သက္တာေတြကိုသင္ၾကားေပးဖို႕ အဓိကထားစီစဥ္ထားရိွပါမယ္။ သင္တန္းတစ္ခိ်န္စတိုင္းမွာ သင္တန္းသားေတြ ဟာ အဓိကက်တဲ႕ အၿပဳအမူေတြ ( Behavior ) ေတြကို ဘာေၾကာင္႕အသံုးၿပဳရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႕အေၾကာင္း ရင္းေတြကိုသိရိွၾကရမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီအၿပဳအမူ ( Behavior ) ေတြကိုအသံုးၿပဳတာနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဗီဒီယိုကိုၾကည္႕ ရွဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးသူတို႕ကိုယ္တိုင္ Role Play ထဲမွာပါဝင္ကစားျပီး သူတို႕သရုပ္ေဆာင္ၿပဳမူခဲ႕တာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး Feedback ကိုျပန္လည္သိရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ဗီဒီယိုထဲက ေမာ္ဒယ္ေတြရဲ႕ Performance ကို အကဲျဖတ္ျပီး အဲဒီအၿပဳအမူ ( Behavior ) ကိုလုပ္ငန္းခြင္မွာဘယ္လိုျပန္ျပီး အသံုးခ်မလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြး နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Experiential Programs

          အသင္းအဖဲြ႕ျဖင္႕ေဆာင္ရြက္တတ္မွဳ ( Teamwork ) နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ ( Leadership Skill) ကို ရရိွေစဖို႕အတြက္အခ်ိဳ႕ေသာအဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို Experiential Programs  ဆိုတဲ႕အစီ အစဥ္ေတြတက္ေရာက္ေစတာမ်ိဳးလည္းရိွပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္မွာဆိုရင္ သင္တန္းသား ( Participants) ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ Concepts ေတြကိုသင္ယူၾကျပီး အဲဒီအထဲမွာပါဝင္တဲ႕ အၿပဳအမူေတြကို လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရ လာဒ္မ်ားကိုဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝနဲ႕ ဆက္စပ္ၾကည္႕ျခင္းေတြပါဝင္ပါတယ္။ ျပင္သစ္လိုနိုင္ငံမ်ိဳးမွာဆိုရင္ တခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕မန္္္္္ေနဂ်ာေတြကို အခ်က္အၿပဳတ္သင္တန္းေတြတက္ေစပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္း မွာ သူတို႕ဟာ အစားအေသာက္ေတြကို အျခားသူေတြနဲ႕အတူတကြ ခ်က္ၿပဳတ္ၾကရပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ ကိုယ္စီတာဝန္ေတြရိွၾကတာမွန္ေပမယ္႕ အားလံုးမွာတူညီတဲ႕ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကေတာ႕ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီ Experiential Programs ေတြမွာေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပါဝင္ပါမယ္။ Program တိုင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္အခက္အခဲတစ္ခုစီနဲ႕ဆက္စပ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္မွာပါဝင္သူေတြအေနနဲ႕ စိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္ ကိုၾကံဳေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ျပီး သူတို႕႕ပံုမွန္ၾကံဳေနက် သက္ေတာင္႕သက္သာအေနအထား ( Comfort Zone ) အျပင္ ကို ေရာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕လည္း သူတို႕ရဲ႕စိတ္အားထက္သန္မွဳ ( Motivation ) ကိုအားေကာင္း လာေအာင္ ဖန္တီးေပးနိုင္ရံု အေနအထားမွာပဲရိွေနေစျပီး Program ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသေဘာေပါက္နားလည္ လာေစ မယ္႕ အတိုင္းအတာအတြင္းမွာပဲရိွေနရပါမယ္။

          Experiential Program ဥပမာတစ္ခုကေတာ႕ Adventure Learning ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Adventure Learning မွာဆိုရင္ စိန္ေခၚမွဳေတြပါဝင္တဲ႕၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ႕ ျပင္ပလွဳပ္ရွားမွဳ ေတြပါဝင္ပါမယ္ ။ ဥပမာ အား ျဖင္႕ ေတာင္တက္ျခင္းလိုမ်ိဳးေတြေပါ႕။ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြအေနနဲ႕ နံရံေတြကိုတြယ္တက္တာ၊ ေလွခါးတက္ တာ၊ Trust Fall ဆိုတဲ႕ Participant တစ္ေယာက္ကို စားပဲြေပၚမွာ မတ္တပ္ရပ္ျပီး အျခားေသာအဖဲြ႕ဝင္ေတြရိွတဲ႕ ေက်ာဘက္ကိုမီွခ်ခိုင္းတာမ်ိဳးစတာမ်ိဳးေတြ အသံုးၿပဳေလ႕ရိွပါတယ္။

          အဲဒီ Adventure Learning Program ရဲ႕ ထိေရာက္မွဳဘယ္ေလာက္ရိွသလဲဆိုတာ ေသခ်ာေလ႕လာဆန္း စစ္ထားတာေတြမရိွသေလာက္နည္းပါးေပမယ္႕ ပါဝင္သူ ( Participants ) ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ကိုယ္ကို သူတို႕ပိုျပီး နားလည္လာေစသလိုပဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ဘယ္လိုဆက္သြယ္ဆက္ဆံ ( Interact ) ရမလဲဆိုတာ ပိုျပီးသိရိွ လာေစမွာေတာ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစီအစဥ္မ်ိဳးေအာင္ျမင္ေစခ်င္ရင္ေတာ႕ Program ထဲမွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အစုအဖဲြ႕တစ္ခုလံုး ပါဝင္ေစဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင္႕ မိမိတို႕အသင္းအဖဲဲြ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေစဖို႕အတြက္ ဘယ္လိုအၿပဳအမူမ်ိဳးေတြက အေရးၾကီးသလဲဆိုတာကို သိျမင္လာျပီး ေဆြးေႏြးမွဳေတြၿပဳ လုပ္ကာ မွန္ကန္တဲ႕ အၿပဳအမူေတြ ေမြးျမဴလာေစမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဝန္ထမ္းအားလံုးပါဝင္ေစတာ ေကာင္းတာ မွန္ေပမယ္႕ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ကာယလွဳပ္ရွားမွဳေတြပါဝင္ျပီးတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးကိုင္တြယ္ ထိေတြ႕ရတာေတြပါ ပါဝင္မွာ ျဖစ္လို႕ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းေတြ ဒဏ္ရာရရိွွနိုင္တာ၊ သူတို႕ရဲ႕ခနၶာကိုယ္ကို တျခားသူက ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕တာကို မၾကိဳက္တာ၊ တျခားသူကအခြင္႕အေရးယူကိုင္တြယ္တယ္လို႕ ယူဆတာစတဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ အ  က်ိဳး ဆက္ေတြကိုလဲထည္႕သြင္းစဥ္းစားထားဖို႕ လိုအပ္ပါလိမ္႕မယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: